r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (vicevoorzitter) (HV)

De Hoge Vertegenwoordiger geeft de Europese Unie internationaal gezien op het terrein van het buitenlands en defensiebeleid één gezicht en één stem. Daardoor moet er meer samenhang in het externe optreden en het buitenlandse beleid van de Europese Unie komen.

De Hoge Vertegenwoordiger (HV) is in haar functie aan een aantal beperkingen gebonden: de HV mag zich alleen uitlaten over zaken waar de lidstaten het over eens zijn, maar mag wel voorstellen doen aan de lidstaten voor nieuw beleid. De HV deelt het podium met de Vaste voorzitter van de Europese Raad. Deze onderhoudt de contacten op het niveau van staatshoofden en regeringsleiders. De vaste voorzitter wordt ook wel de 'president van de Europese Unie' genoemd.

De Hoge Vertegenwoordiger is één van de vicevoorzitters van de Europese Commissie. Binnen de Commissie is de HV verantwoordelijk voor het onderling afstemmen van alle beleid dat met externe betrekkingen te maken heeft. Daarnaast zit de HV de Raad Buitenlandse Zaken voor en mag deze aanschuiven bij de Europese Raad.

De Hoge Vertegenwoordiger leidt de Europese Diplomatieke Dienst. Hierin werken onderdelen van het secretariaat van de Raad, diensten van de Commissie en ambtenaren uit de lidstaten in samen. Ook kan de Hoge Vertegenwoordiger speciale EU gezanten benoemen die het beleid van de Hoge Vertegenwoordiger ondersteunen in bepaalde regio's.

De Hoge Vertegenwoordiger wordt benoemd voor een termijn van vijf jaar. Er is geen limiet aan het aantal keer dat een persoon Hoge Vertegenwoordiger mag zijn.

De huidige Hoge Vertegenwoordiger (sinds 1 november 2014) is:

Federica Mogherini.

Zij is de opvolgster van de Britse Catherine Ashton.

Niveau

1.

Meer informatie

 

Terug naar boven