r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedure wijziging Europese Verdragen

De Europese verdragen kunnen middels drie verschillende procedures gewijzigd worden. Deze procedures worden zelden gebruikt, maar zijn van groot belang voor het functioneren van de Europese Unie en de manier waarop er in de Europese Unie besluiten worden genomen.

De centrale rol in deze herzieningsprocedures is weggelegd voor de lidstaten van de Europese Unie, die via de Europese Raad, de Raad van Ministers en hun nationale parlementen een beslissende rol hebben. Het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben vooral een adviserende rol.

Bij enkele beleidsterreinen staat in de Europese verdragen specifiek aangegeven hoe de besluitvorming op die terreinen kan worden aangepast en welke procedure daarvoor van toepassing is.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Specifieke wijzigingsprocedures

  • gewone herzieningsprocedure: uitgebreide procedure waar elk onderdeel van de verdragen gewijzigd kan worden
  • vereenvoudigde herzieningsprocedure: procedure met een beperkte inbreng van alle Europese instellingen waarmee bepaalde onderdelen van de verdragen gewijzigd kunnen worden
  • passerelle: op enkele beleidsterreinen kan via een eenvoudiger procedure de besluitvormingsprocedure op die beleidsterreinen worden aangepast

2.

Meer informatie

 
 

Delen

Terug naar boven