r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 december 2009.

Gemeenschappelijke strategie

De gemeenschappelijke strategie heeft als doel het beleid van de lidstaten van de Europese Unie op het terrein van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid af te stemmen en op één lijn te krijgen. De gemeenschappelijke strategie is bindend voor de lidstaten.

In het Verdrag van Lissabon is het gemeenschappelijk optreden in strikt juridische zin vervangen door het besluit.

Inhoud

1.

De gemeenschappelijke strategie in detail

Toepassingsgebied

Een gemeenschappelijke strategie is dwingend voor de lidstaten, maar lidstaten mogen zich onthouden van stemming. Voor lidstaten die instemmen met de gemeenschappelijke strategie wordt toch enige ruimte gelaten voor nationaal optreden, zolang het binnen de gestelde kaders blijft. Lidstaten die zich bij het vaststellen van de gemeenschappelijke strategie onthouden van stemming zijn desalniettemin wel gebonden aan de gemeenschappelijke strategie. Die lidstaten mogen in hun handelen op geen enkele wijze de uitgezette strategie frustreren.

Vaststelling gemeenschappelijke strategie

De Europese Raad stelt de grote lijnen van de gemeenschappelijke strategie uit, en waar nodig wordt een gemeenschappelijke strategie verder uitgewerkt door de Raad van Ministers.

2.

Meer informatie

Terug naar boven