r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees justitieel netwerk in strafzaken (EJN)

Het Europees Justitieel Netwerk in strafzaken (EJN) heeft tot doel de wederzijdse rechtshulp bij de bestrijding van internationale criminaliteit eenvoudiger te maken. Het netwerk bestaat uit contactpersonen die op basis van hun werkzaamheden informatie uitwisselen. Zo kan justitiële samenwerking worden gerealiseerd. Alle lidstaten van de EU zijn bij het netwerk aangesloten. Het secretariaat van het EJN is gevestigd bij Eurojust in Den Haag.

Daarnaast ontwikkelt het netwerk hulpmiddelen voor nationale autoriteiten die kunnen worden gebruikt bij directe samenwerking tussen EU-landen. Het netwerk helpt zodoende bij het vinden van de juiste contactpersonen in lidstaten die nodig zijn om een juridische procedure te kunnen starten.

Het Europees Justitieel Netwerk in strafzaken komt drie keer per jaar bijeen om problemen te bespreken en om voorstellen te doen voor afhandeling van juridische zaken. Het EJN is opgezet bij een Gezamenlijk Optreden dat door de Raad op 29 juni 1998 (98/428/JBZ ) is goedgekeurd. In december 2008 is een nieuwe rechtsgrondslag van kracht geworden, namelijk Besluit 2008/976/JBZ van de Raad van 16 december 2008.

Terug naar boven