r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vrij verkeer van kapitaal

Bankbiljetten
Bron: Partij van de Arbeid

Het vrij verkeer van kapitaal biedt de Europese burgers tal van vrijheden op financieel gebied. Al in 1988, dus vóór de instelling van de interne markt, werden hierover afspraken gemaakt. De Europese Commissie heeft op 18 februari 2015 het startschot gegeven voor het totstandbrengen van een echte Europese kapitaalmarktunie. De kapitaalunie heeft als doel grensoverschrijdende investeringen binnen Europa te stimuleren en de toegang voor (kleine) bedrijven tot financiering te verbeteren.

De kapitaalmarktunie was één van de voornemens van de Commissie Juncker om extra investeringen in de economie mogelijk te maken. De kapitaalmarktunie zal pas op de lange termijn effect hebben: het project zit nog in de beginfase. De Europese Commissie gaf in februari 2015 het startschot voor een inventarisatieronde van drie maanden. Vervolgens is een groenboek gepubliceerd dat tot discussie moest leiden. Centrale vraag daarin was hoe kleinere en beginnende ondernemingen aan extra geld kunnen worden geholpen, zonder tussenkomst van een bank. In september 2015 heeft de Europese Commissie een actieplan gelanceerd. De ambitie van de Commissie was om de kapitaalmarktunie nog voor de Parlementsverkiezingen van 2019 te voltooien, maar dit is niet gelukt.

In een vrije kapitaalmarkt kunnen EU-burgers in iedere lidstaat bankrekeningen openen, hypotheken en verzekeringen afsluiten en leningen aangaan. Ook kunnen aandelen en obligaties vrij worden verhandeld. Sinds 2005 is er een richtlijn in werking getreden die belastingheffing regelt over de rente op spaartegoeden die in een ander land dan in het woonland zijn gestald.

Vanaf 2008 is ook het afsluiten van een persoonlijke lening in een ander EU-land eenvoudiger en transparanter geworden. Met een standaardformulier waarop de geldverstrekker aangeeft wat de voorwaarden en uiteindelijke kosten van een lening zijn, kan de consument de voorwaarden van bijvoorbeeld een Nederlandse kredietverstrekker makkelijk vergelijken met die van een kredietverstrekker uit een ander EU-land.

Niveau

Terug naar boven