r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vrij verkeer van kapitaal

Bankbiljetten
Bron: Partij van de Arbeid

Het vrij verkeer van kapitaal biedt de Europese burgers tal van vrijheden op financieel gebied. Al in 1988, dus vóór de instelling van de interne markt, werden hierover afspraken gemaakt. De Europese Commissie heeft op 18 februari 2015 het startschot gegeven voor het totstandbrengen van een echte Europese kapitaalmarktunie. De kapitaalunie heeft als doel grensoverschrijdende investeringen binnen Europa te stimuleren en de toegang voor (kleine) bedrijven tot financiering te verbeteren.

De kapitaalmarktunie is één van de voornemens van de Commissie Juncker die extra investeringen in de economie mogelijk moeten maken. De kapitaalmarktunie zal pas op de lange termijn effect hebben: het project staat nog aan de beginfase van het traject. De Europese Commissie gaf in februari 2015 het startschot voor een inventarisatieronde van drie maanden. Vervolgens is een groenboek gepubliceerd dat tot discussie moest leiden. Centrale vraag daarin was hoe kleinere en beginnende ondernemingen aan extra geld kunnen worden geholpen, zonder tussenkomst van een bank. In september 2015 heeft de Europese Commissie een actieplan gelanceerd. Als alles volgens schema verloopt, gaat de kapitaalmarktunie in 2019 van start.

Omdat de kapitaalmarkt vrij is, kunnen EU-burgers in iedere lidstaat bankrekeningen openen. Daarnaast kunnen hypotheken worden afgesloten, leningen worden aangegaan en verzekeringen worden gesloten. Ook kunnen aandelen en obligaties vrij worden verhandeld. Na jaren werden de EU-lidstaten en derde landen het al eens over een richtlijn die de belastingheffing regelt over de rente op spaartegoeden die in een ander dan het woonland zijn gestald. Op 1 juli 2005 is deze richtlijn in werking getreden.

In 2008 is besloten het afsluiten van een persoonlijke lening in een ander EU-land eenvoudiger en transparanter te maken. Met een standaardformulier waarop de geldverstrekker aangeeft wat de voorwaarden en uiteindelijke kosten van een lening zijn, kan de consument de voorwaarden van bijvoorbeeld een Nederlandse kredietverstrekker makkelijk vergelijken met die van een kredietverstrekker uit een ander EU-land.

Terug naar boven