r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Regelgevende comités

Dit type comitologie-comité brengt advies uit over voorgestelde implementatiemaatregelen die de Europese Commissie niet zomaar naast zich neer kan leggen. Net als de andere comitologie-comités, bestaan regelgevende comités uit nationale experts en worden ze voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Europese Commissie.

1.

Procedure

Volgens de regelgevingsprocedure kan de Europese Commissie alleen bepalingen vaststellen als het comité op basis van gekwalificeerde meerderheid een instemmend advies heeft uitgebracht. Brengt het comité een negatief advies of helemaal geen advies uit, dan legt de Commissie haar implementatievoorstellen voor aan de Raad en brengt zij het Europees Parlement op de hoogte. De Raad neemt daarop binnen een bepaalde termijn met gekwalificeerde meerderheid een besluit. Het kan voorkomen dat de Commissie gedwongen wordt haar uitvoeringsmaatregelen te herzien. Doet de Raad dit niet of niet op tijd, dan is het aan de Commissie zelf om de uitvoeringsmaatregelen vast te stellen.

2.

Toepassing

De regelgevingsprocedure wordt vooral toegepast voor uitvoeringsmaatregelen betreffende de bescherming van de volksgezondheid, dierenwelzijn en natuur en voor uitvoeringsmaatregelen voor essentiële onderdelen van besluiten van de Raad van Ministers. Dit is ook het geval als in het besluit van de Raad staat dat sommige niet-essentiële onderdelen van dat besluit door middel van uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gewijzigd.

Terug naar boven