r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht maakt het mogelijk ideeën en innovaties van ontwikkelaars, auteurs, uitvinders en ontwerpers te beschermen. Dit voorkomt dat derden het idee kunnen gebruiken en daarvan kunnen profiteren zonder daar goedkeuring voor te hebben. Bovendien kan de ontwerper zo zijn geïnvesteerde geld terugverdienen. Het doel van het intellectueel eigendomsrecht is het stimuleren van innovatie waardoor concurrentie en werkgelegenheid toenemen.

Er zijn verschillende vormen van intellectueel eigendomsrecht zoals octrooirecht, merkenrecht, tekeningen-en modellenrecht, auteursrecht en databankenrecht.

Grote verschillen in nationale wetgeving op het terrein van het intellectuele eigendom kunnen tot oneerlijke concurrentie in de interne markt leiden. Daarom streeft de Europese Unie op dit punt naar harmonisatie van wetgeving. Binnen de EU dragen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en het Europese Octrooibureau zorg voor dit beleid.

Terug naar boven