r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter
Niet/beperkt geactualiseerd na 31 december 2014.

Haagse Programma

Eind 2004 namen de Europese regeringsleiders “het Haagse Programma” aan, een vijfjarenprogramma voor de Europese politie- en justitiesamenwerking. Daaronder viel ook het gemeenschappelijke asiel- en migratiebeleid. Dit programma was, net als zijn voorganger het Tampere-Programma (1999), een politieke koersbepaling. Het Haagse Programma bevatte geen nieuw beleid, maar gaf aan op welke terreinen het proces van Europese wet- en regelgeving zich nadrukkelijk zou richten. Het programma gold voor de periode 2005–2010.

Het Haagse Programma moest een antwoord geven op de Europese problematiek op het gebied van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en terrorisme, en de beheersing van migratiestromen. Daarnaast zou het programma een veilig verloop van het dagelijks zaken- en privéleven van Europese burgers moeten waarborgen. Hiertoe waren tien prioriteiten opgesteld:

  • fundamentele rechten en burgerschap;
  • de strijd tegen het terrorisme;
  • beheersing van migratie (gezamenlijk migratiebeleid en strijd tegen illegale migratie en mensenhandel);
  • binnen- en buitengrenzen en visa;
  • een gemeenschappelijk asielbeleid;
  • integratie: de positieve invloed van migratie op onze samenleving en economie;
  • bescherming van de privacy bij het delen van informatie;
  • de strijd tegen de georganiseerde misdaad;
  • burgerlijk en strafrecht: een effectieve Europese ruimte van recht voor iedereen;
  • vrijheid, veiligheid en recht: gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit.

In juli 2009 nam Zweden het voorzitterschap van de Europese Unie over van Tsjechië. Onder het Zweedse leiderschap werd het Haagse Programma van een opvolger voorzien: in de periode 2010-2015 vond de Europese politie- en justitiesamenwerking plaats binnen het kader van het Stockholm-Programma.

Delen

Terug naar boven