r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Proportionaliteitsbeginsel

Het proportionaliteitsbeginsel (ook wel evenredigheidsbeginsel genoemd) draagt de Europese Unie op niet verder te gaan dan nodig is in het uitvoeren van nieuwe regelgeving.

Wanneer nieuwe regelgeving op verschillende manieren ingevoerd kan worden, moet de Europese Unie kiezen voor de manier die het meeste vrijheid laat aan de lidstaat. Dat geldt ook voor beleidsterreinen waar de EU exclusieve bevoegdheid heeft, zoals de interne markt.

Dit beginsel is toegevoegd aan het EG-verdrag met de inwerkingtreding van het verdrag van Amsterdam. Het beginsel is nauw verbonden met het subsidiariteitsbeginsel.

1.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven