r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Economische Ruimte (EER)

De Europese Unie en drie van de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) - Liechtenstein, Noorwegen en IJsland - vormen samen de Europese Economische Ruimte (EER). In de EER geldt de interne markt zoals wij die kennen in de Europese Unie: er is sprake van vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Ook de regels voor mededinging en overheidssubsidies zijn op de drie EVA-landen van toepassing.

Liechtenstein, Noorwegen en IJsland hebben veel van de regels van de Europese Unie (EU) moeten overnemen. Bovendien hebben ze de mogelijkheid om met de EU samen te werken op beleidsterreinen die nauw verbonden zijn met de interne markt, zoals milieubeleid en innovatiebeleid.

Toen de Europese Economische Ruimte in 1992 werd opgericht, bestond de Europese Vrijhandelsorganisatie nog uit zeven landen. Sindsdien zijn drie voormalige leden lid geworden van de Europese Unie en is Zwitserland uit de EER gestapt.

Niveau

Delen

Terug naar boven