r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad besluit met eenparigheid van stemmen

Eenparigheid van stemmen wil zeggen dat een voorstel alleen aangenomen kan worden wanneer alle lidstaten het eens zijn, ook wel unanimiteit genoemd. Iedere lidstaat kan dus een besluit tegenhouden.

Afwezigheid telt als een stem tegen. Dus als niet alle lidstaten bij een stemming aanwezig zijn, kan een voorstel niet worden aangenomen. Als een lidstaat zich onthoudt van stemming (het land stemt niet vóór, maar ook niet tegen), dan kan een voorstel wel worden aangenomen.

Op sommige beleidsterreinen doen niet alle lidstaten mee. In die gevallen mogen alleen de lidstaten op wie het voorstel betrekking heeft een stem uitbrengen. De overige lidstaten tellen niet mee.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Toepassing

Deze stemwijze wordt vooral gebruikt bij politiek gevoelige onderwerpen, zoals sociale zekerheid of de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven