r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Over deze site

Deze site wil de burger in staat stellen zelf een oordeel te vormen over hoe de Europese Unie invloed heeft op ons leven, en hoe wij meebeslissen in Europa. De redactie is onafhankelijk van de Europese Unie en haar instellingen.

Europa Nu wil de voors én tegens van de Europese initiatieven laten zien om zo de burgers zicht te geven op de dilemma's waar Europa voor wordt gesteld. De site beperkt zich daarbij niet tot de visies van de Europese Unie zelf of de Nederlandse regering, maar belicht bijvoorbeeld ook de standpunten van belangenorganisaties.

De site geeft antwoord op vragen als:

  • hoe zit de Europese Unie in elkaar?
  • wat kan de EU voor de Nederlandse burger betekenen?
  • wat is de beste taakverdeling tussen 'Brussel' en de lidstaten?
  • welke mogelijkheden hebben Nederlandse politici, belangenorganisaties en burgers om de Europese besluitvorming te beïnvloeden?

De gebruiker kan zich zowel op hoofdlijnen als in detail informeren (zie ook de Tips voor snel navigeren en opzoeken).

 
Inhoud: Uitgebreid

Afhankelijk van eigen interesse en kennisachtergrond kan men uit twee informatieniveaus kiezen: Kort of Uitgebreid.

Delen

Inhoud

1.

Initiatiefnemer en partners

Deze site is een initiatief van PDC Informatie Architectuur.

PDC houdt zich al meer dan dertig jaar onafhankelijk bezig met het beter hanteerbaar maken van de informatievloed in onze samenleving. De kosten van Europa Nu komen voor een belangrijk deel voor eigen rekening van PDC, dat deze site mede onderhoudt in het kader van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De website wordt mede mogelijk gemaakt door het Montesquieu Instituut.

In het verleden hebben ook de volgende partners een financiële en inhoudelijke inbreng gehad:

Deze bijdragen zijn geleverd onder waarborging van de onafhankelijkheid van de redactie.

2.

Redactie

Deze website wordt dagelijks up-to-date gehouden door een wisselende redactie van drie redacteuren en een eindredacteur. De functionaliteit wordt daarnaast bewaakt en verbeterd door een team van programmeurs. De redactionele eindverantwoordelijkheid berust bij:

  • mr. Nico Visser
  • Daan Smolders MA

Contactinformatie

PDC, redactie Europa Nu

Lange Voorhout 86 (unit 15)

2514 EJ Den Haag

tel. (070) 3560238

e-mail: nv201@pdc.nl

3.

Uw suggesties

De redactie doet haar best een goed product te maken en correcte informatie te verstrekken. Toch kan het zijn dat u iets tegenkomt dat niet klopt, of dat u informatie mist. Uw suggesties om deze site te verbeteren zijn dan ook van harte welkom. Het snelst reageert u via de contact-optie. Daar ziet u ook waar u terecht kunt met inhoudelijke vragen of standpunten.

4.

Beperking redactionele verantwoordelijkheid

De redactie van Europa Nu is slechts beperkt verantwoordelijk voor nieuws en agenda-informatie: deze wordt vooral betrokken van externe bronnen, bijvoorbeeld het ANP, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Daarbij maakt de redactie gebruik van de originele tekst. De redactie van Europa Nu is wel verantwoordelijk voor de selectie van deze artikelen en de daarin eventueel gelegde links.

De teksten van beleidsonderwerpen, hot issues, begrippen, organisaties e.d. zijn wel geschreven door (of onder verantwoordelijkheid van) de redactie van Europa Nu.

5.

Meer informatie over deze site

Delen

Terug naar boven