r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Dit agentschap heeft tot doel de bescherming van de inwoners van EU-lidstaten tegen overdraagbare ziekten als influenza, SARS en hiv/aids te helpen versterken.

Het agentschap is operationeel sinds 20 mei 2005.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Solna

Locatie (land)

Zweden

Grondslag

Verordening (EG) 851/2004

Oprichting

21 april 2004

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Volksgezondheidsbeleid

2.

Werkzaamheden

Dit agentschap bevordert en ontwikkelt systemen voor bewaking van en vroegtijdige waarschuwing voor ziekten in samenwerking met nationale instanties voor volksgezondheid op het niveau van het hele continent.

Door met deskundigen van nationale instanties samen te werken bundelt het agentschap de Europese kennis op het gebied van volksgezondheid, om zo gezaghebbende wetenschappelijke meningen te ontwikkelen over de risico's van nieuwe en zich ontwikkelende overdraagbare ziekten.

3.

Organisatie

Het agenschap beschikt over een beperkte kernstaf met een uitgebreid netwerk van partners in de lidstaten van de EU en de EVA/EER.

De Raad van Bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat, twee leden aangewezen door het Europees Parlement en drie vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

4.

Inspraak EU-lidstaten

In de Raad van Bestuur heeft een vertegenwoordiger van elke lidstaat zitting.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in het bestuur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding vertegenwoordigd door:

  • Het hoofd Crisisbeheersing en Infectiezaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • De Directeur Internationale Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (plaatsvervanger)

6.

Openstaande vacatures

Terug naar boven