r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (ENISA)

Dit agentschap heeft als doel de maatschappij te beschermen tegen misbruik van communicatienetwerken. Hiervoor wil het de netwerk- en informatiebeveiliging op een hoog niveau brengen. Het agentschap is operationeel sinds 2004.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Heraklion & Athene

Locatie (land)

Griekenland

Grondslag

Verordening 526/2013 (tot 19-06-2020, daarna permanent mandaat)

Oprichting

14 maart 2004

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Informatiemaatschappij, Telecommunicatiebeleid

2.

Werkzaamheden

Het agentschap helpt de Europese Commissie, de lidstaten en het bedrijfsleven te voldoen aan de vereisten op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging. Daarbij moet rekening gehouden worden met de eisen van de huidige en toekomstige EU-wetgeving.

ENISA is ook een expertisecentrum waar de lidstaten en de EU-instellingen terecht kunnen voor advies over netwerk- en informatiebeveiliging.

De belangrijkste taken zijn:

 • het verzamelen en analyseren van informatie over veiligheidsincidenten en nieuwe risico's
 • het publiek bewust maken van de risico's en mogelijke maatregelen
 • samenwerken met diverse actoren met name door het opzetten van publiek-private partnerschappen met het bedrijfsleven op eu- en/of mondiaal niveau
 • het bevorderen van de kennis en toepassing van methodes voor risicoanalyse en optimale werkwijzen op het gebied van interoperabele oplossingen voor risicobeheersing
 • het volgen van de ontwikkeling van standaarden voor producten en diensten voor de netwerk- en informatiemaatschappij
 • het ondersteunen van het Computer Emergency and Response Team dat de Europese instellingen tegen cyberaanvallen moet beschermen
 • op verzoek van lidstaten kan ENISA ondersteuning bieden tegen cyberaanvallen
 • het bevorderen en ondersteunen van de samenwerking tussen nationale instanties op het terrein van netwerkveiligheid

Nieuw mandaat

In december 2018 werd besloten het mandaat van ENISA, dat in 2020 af zou lopen, te hernieuwen tot een permanent mandaat. De lidstaten en de EU-instellingen vonden het belang van ENISA te groot, omdat internetveiligheid een probleem is dat steeds prominenter op de voorgrond treedt. Het mandaat is onderdeel van de zogenoemde Cybersecurity Act. Dit behelst een EU-programma om Europa te beschermen tegen criminele internetactiviteit. ENISA zal in dat programma verantwoordelijk zijn voor het uitbouwen van de veiligheidscapaciteit van de EU. Uiteindelijk moet dit agentschap dan een onafhankelijk centrum van digitale expertise worden waar de EU uit kan putten.

3.

Organisatie

Het Agentschap bestaat uit: een raad van bestuur, een uitvoerend directeur en een Permanente Groep van Belanghebbenden.

De raad van bestuur bestaat uit:

 • één vertegenwoordiger per lidstaat
 • drie door de Commissie benoemde vertegenwoordigers
 • drie door de Commissie voorgedragen en door de Raad benoemde vertegenwoordigers, die ieder één van de volgende groepen vertegenwoordigen: de ICT-industrie, de consumentenorganisaties en universitaire deskundigen op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging
 • drie vertegenwoordigers uit landen van de Europese Economische Ruimte; zij hebben geen stemrecht

De voorzitter en de directeur worden door de raad van bestuur gekozen. De Permanente Groep van Belanghebbenden bestaat uit dertig deskundigen, aangewezen door de uitvoerend directeur.

4.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in het bestuur van het ENISA vertegenwoordigd door het Ministerie van Economische Zaken (directoraat-generaal Energie, Telecom en Mededinging).

5.

Meer informatie

6.

Openstaande vacatures

sluitingsdatum titel en contract organisatie en plaats
18-06-2020 Traineeship Notice Europees Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (ENISA) (Heraklion)

Terug naar boven