r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Bot wil sterke rol politiek in besluitvorming

donderdag 17 november 2005, 13:01

DEN HAAG (ANP) - De vraag of dingen beter geregeld kunnen worden op Europees of nationaal niveau moet op politiek niveau worden beantwoord. Daarom moet de poltiek een belangrijker rol spelen bij de Europese besluitvorming. Voor er onomkeerbare stappen gezet worden, moet er eerst een 'subsidiariteitstest' plaatsvinden.

Minister Bot van Buitenlandse Zaken heeft dat donderdag gezegd tijdens een conferentie over subsidiariteit, het beginsel dat een overheid zich niet moet bemoeien met zaken die beter op een lager niveau geregeld kunnen worden. De conferentie wordt onder meer bijgewoond door vice-voorzitter Wallström van de Europese commissie.

Volgens Bot is het 'nee' van Nederland en Frankrijk tegen de Europese grondwet onder meer het gevolg van de weerzin van veel burgers tegen de Brusselse bemoeizucht en bureaucratie. Hij vindt dat de EU-lidstaten kritischer moeten kijken naar de onderwerpen waarmee 'Europa' zich moet bezighouden.

,,In mijn land bestaat een breed gedeeld gevoel dat niet elk onderwerp om een Europees antwoord vraagt'', aldus Bot. Het motto moet volgens hem zijn: op nationaal niveau besluiten als dat mogelijk is en op Europees niveau als dat noodzakelijk is. Als voorbeelden waarbij de Europese regelzucht is doorgeslagen noemde hij de Europese voorschriften voor wipkippen en het verbod van chocolade sigaretten.

Ook onderminister Triesman van huidig EU-voorzitter Groot-Brittannië pleitte tijdens de conferentie voor het eerder inschakelen van nationale en regionale politieke organen bij de Europese besluitvorming. Volgens hem buigen nationale parlementen zich doorgaans pas over voorstellen van de Europese Commissie als die al in een vergevorderd stadium zijn.

,,Het zou veel beter zijn als de nationale parlementen aan zet kwamen in het begin van het wetgevingsproces. Dat zou ze de kans geven om hun zorgen te uiten voordat er een uitgewerkte tekst ligt'', zei Triesman. Ook de media zouden dan eerder belangstelling tonen voor het Europese debat. Die komen nu vaak pas in actie als het te laat is, stelde hij.

Volgens Triesman hebben de Europeanen veel voordelen van de Europese Unie, maar slaagt de politiek er niet in die boodschap bij hen over te brengen. Hij ziet dat als een gevolg van de kloof die er bestaat tussen politiek en burger. Politici moeten naar zijn mening meer opereren vanuit een lokale invalshoek.

Delen

Terug naar boven