r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

PDC - Parlementair Documentatie Centrum Universiteit Leiden

Het PDC houdt zich al meer dan dertig jaar onafhankelijk bezig met:

  • het beter hanteerbaar maken van de informatievloed in onze samenleving
  • het faciliteren van onderzoek naar het functioneren van het Nederlandse Parlement.

Ook onderhoudt het PDC in het kader van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid een aantal informatieve sites in eigen beheer.

Delen

Inhoud

1.

Standaard Informatie Model (SIM)

Voor het beter hanteerbaar maken van informatie heeft het PDC het zogenaamde Standaard Informatie Model (Sim) ontwikkeld. Dit model kanaliseert informatiestromen vanuit het gezichtspunt, dat er vrijwel altijd meer informatie beschikbaar is dan tijd om er kennis van te nemen.

Dit leidt er bijvoorbeeld toe, dat informatie in dit model sterk gelaagd wordt aangeboden. Wie weinig tijd heeft, kan met de hoofdlijnen volstaan, maar wie meer tijd heeft, kan zich tot in detail informeren.

Ook de architectuur van deze site is volgens dit model gestructureerd. Andere voorbeelden in dezelfde sfeer zijn de sites van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en van het College voor Toetsen en Examens, de site het Examenblad en de eigen sites www.parlement.com en www.denederlandsegrondwet.nl.

2.

PDC informatie Architectuur

Ter financiering van zijn activiteiten (onderzoek, ontwikkeling en maatschappelijk relevante sites in eigen beheer) beschikt PDC over een geprivatiseerd onderdeel, PDC Informatie Architectuur, dat zich heeft gespecialiseerd in het bouwen van websites voor grote en/of complexe organisaties.

3.

Op het gebied van Europa

PDC werkt samen met diverse organisaties op het gebied van informatievoorziening over Europa en Europese samenwerking.

De website www.europa-nu.nl is een gezamenlijk initiatief van het Europees Parlement informatiebureau Nederland en PDC en wil de burger in staat stellen een onafhankelijk oordeel te vormen over hoe 'Brussel' invloed heeft op ons leven. Daarbij wil de site de voors én tegens van de Europese initiatieven laten zien om zo de burgers zicht te geven op de dilemma's waar Europa voor wordt gesteld.

Op het gebied van wetenschap faciliteert PDC op meerdere manieren het Montesquieu Instituut. Dit instituut is een samenwerkingsverband van meerdere universiteiten en richt zich op vergelijkende parlementaire geschiedenis en (Europese) constitutionele ontwikkelingen. PDC is onder meer bezig met het ontwikkelen van een virtueel kennisnetwerk en het maken van applicaties waarmee wetenschappers snel hun onderzoeksvragen kunnen toetsen aan statistische bronnen.

Delen

Terug naar boven