r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 290: Taalgebruik

289
Artikel 290
291

De regeling van het taalgebruik door de instellingen van de Gemeenschap wordt, onverminderd de bepalingen van het statuut van het Hof van Justitie, door de Raad met eenparigheid van stemmen vastgesteld.

1.

Toelichting

Artikel gewijzigd bij het Verdag van Nice.

2.

Toelichting PDC

Bepalingen over taalgebruik in de verdragen

De EU-instellingen waarop dit artikel betrekking heeft staan opgesomd in:

De Europese Grondwet voegde hier overigens één instelling aan toe, de Europese Raad, die thans beschreven staat in artikel 4 VEU. Zie artikel I-19 van de Europese Grondwet)

De verplichtingen die de EU aangaat met de erkenning van officiële talen zijn genoemd in:

De officiële talen zijn opgesomd in:

Recente ontwikkelingen

De lijst in artikel 314 VEG is onvolledig, omdat de talen van de nieuwe lidstaten die toetraden per 1 mei 2004 nog niet zijn opgenomen (de brontekst dateert van 2002).

Artikel IV-448 van de Europese Grondwet geeft een recentere opsomming, die thans echter alweer achterhaald is omdat het Iers in juni 2005 de status van officiële EU-taal kreeg. Bovendien hebben ook het Catalaans, het Baskisch en het Galicisch sinds juni 2005 een "semi-officiële" status in EU-instellingen.

Na de verwachte toetreding van Roemenië en Bulgarije in 2007 of 2008 worden ook het Roemeens en het Bulgaars officiële EU-talen.

3.

Ontwikkeling artikel

1957

De regeling van het taalgebruik door de instellingen der Gemeenschap wordt, onverminderd de bepalingen van het reglement van het Hof van Justitie, door de Raad met eenparigheid van stemmen vastgesteld.

2002

De regeling van het taalgebruik door de instellingen van de Gemeenschap wordt, onverminderd de bepalingen van het statuut van het Hof van Justitie, door de Raad met eenparigheid van stemmen vastgesteld.

Delen

Terug naar boven