r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 209: Statuut comités

208
Artikel 209
210

De Raad stelt, na advies van de Commissie, het statuut vast van de comités welke in dit Verdrag zijn bedoeld. (*)

1.

Toelichting PDC - Partner van het Montesquieu Instituut

(*) Het verdrag noemt de volgende comités:

2.

Ontwikkeling artikel

1957

De Raad stelt, na advies van de Commissie, het statuut vast van de comités welke in dit Verdrag zijn bedoeld.

2002

De Raad stelt, na advies van de Commissie, het statuut vast van de comités welke in dit Verdrag zijn bedoeld. (*)

Delen

Terug naar boven