r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 36: Mededingings- en staatssteunregels en het gemeenschappelijk landbouwbeleid

35
Artikel 36
37

De bepalingen van het hoofdstuk over regels betreffende de mededinging zijn op de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten slechts in zoverre van toepassing, als door de Raad met inachtneming van de in artikel 33 vermelde doeleinden zal worden bepaald binnen het raam van de bepalingen en overeenkomstig de procedure van artikel 37, leden 2 en 3.

De Raad kan met name machtiging geven tot het verlenen van steun:

 • a) 
  ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven;
 • b) 
  in het kader van economische ontwikkelingsplannen.

1.

Ontwikkeling artikel

1957

De bepalingen van het hoofdstuk over regels betreffende de mededinging zijn op de voortbrenging van en de handel in landbouwprodukten slechts in zoverre van toepassing, als door de Raad met inachtneming van de in artikel 39 vermelde doeleinden zal worden bepaald binnen het raam van de bepalingen en overeenkomstig de procedure van artikel 43, leden 2 en 3.

De Raad kan niet name machtiging geven tot het verlenen van steun

 • a) 
  ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven,
 • b) 
  in het kader van economische ontwikkelingsplannen.
2002

De bepalingen van het hoofdstuk over regels betreffende de mededinging zijn op de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten slechts in zoverre van toepassing, als door de Raad met inachtneming van de in artikel 33 vermelde doeleinden zal worden bepaald binnen het raam van de bepalingen en overeenkomstig de procedure van artikel 37, leden 2 en 3.

De Raad kan met name machtiging geven tot het verlenen van steun:

 • a) 
  ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven;
 • b) 
  in het kader van economische ontwikkelingsplannen.
 

Delen

Terug naar boven