r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP in tweede lezing akkoor met nieuwe bepalingen comitologie-procedure

dinsdag 2 september 2003, Monica FRASSONI

Monica FRASSONI (GROENEN/EVA, B)

Gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming van de verordening tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgelegd in besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is

Doc.: A5-0250/2003

Procedure : Medebeslissing, tweede lezing

Stemming : 2 september 2003

Gemeenschappelijk standpunt aangenomen

Terug naar boven