r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Senaatsvoorzitter Timmerman: "Referendum geen overwinning politiek"

dinsdag 7 juni 2005, 8:43

De onverwacht hoge opkomst bij het referendum en het debat over de Europese Grondwet kunnen niet zo maar als 'overwinning voor de politiek' worden betiteld. Dat stelde Eerste-Kamervoorzitter Yvonne Timmerman gisteren bij de bekendmaking van de officiële uitslag van het referendum.

Volgens de Senaatsvoorzitter zijn volksvertegenwoordigers geen doorgeefluik van de problemen van burgers. Zij moeten op grond van het algemeen belang afwegingen maken en niet bevreesd zijn om soms tegenover de burgers te staan. Het zou ook onjuist zijn als volksvertegenwoordigers met enige regelmaat kiezers moeten gaan polsen om tot een oordeel te komen.

Over een zorgvuldige, deskundige en overtuigende eigen afweging moeten volksvertegenwoordigers verantwoording afleggen aan de kiezers. Kiezers moeten vertrouwen kunnen stellen in hun vertegenwoordigers. De discussie over de kloof tussen kiezers en gekozenen moet daarom volgens mevrouw Timmerman gaan over het gezag van volksvertegenwoordigers.

Tweede-Kamervoorzitter Frans Weisglas benadrukte dat het van groot belang is dat nu de discussie over Europa wordt voortgezet. Hij noemde de noodzaak daarvan een les die woensdag is geleerd. Of de les ook is dat vanaf nu over tal van onderwerpen referenda moeten worden gehouden, staat voor hem nog niet vast.

bron: persbericht Eerste Kamer, 6 juni 2005

 

Terug naar boven