r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Belgisch parlement keurt Europese Grondwet goed

vrijdag 20 mei 2005, 14:00

Het Belgische parlement heeft gisteren de goedkeuringsprocedure inzake de Europese Grondwet voltooid. Nadat de Senaat op 29 april 'ja' zei tegen het document, keurde gisteren de Kamer van Volksvertegenwoordigers de EU-grondwet goed.

Het debat dat aan de stemming vooraf ging, werd niet met bijzonder veel geestdrift gevoerd. Bij voorbaat stond immers vast dat een overgrote meerderheid voor zou stemmen. Van de 137 aanwezig Kamerleden stemden 118 vóór, 18 tegen (de fractie van Vlaams Belang), en er was één onthouding. Na de stemming klonk een kort applaus.

Voordelen EU-grondwet

De Belgische premier Guy Verhofstadt betoogde dat er geen alternatief is voor deze grondwet. "Dit resultaat verwerpen is vragen om problemen en smeken om achteruitgang", zei Verhofstadt. Zijn liberale partijgenoot Karel Pinxten zei dat de Unie met de grondwet transparanter en democratischer wordt. Daniel Bacquelaine verwachtte dat de EU met de grondwet succesvol de concurrentie kan aangaan met de opkomende economieën van China en India.

De leden van de socialistische fractie toonden zich "koele minnaars" van de grondwet. Het stoort de socialisten dat de grondwet weinig doorbraken laat zien op het sociale en het fiscale vlak. 

De slagschaduw van de Franse en Nederlandse referenda

Het christendemocratische kamerlid Herman van Rompuy toonde zich bijzonder opgelucht dat in België geen referendum over de Europese Grondwet georganiseerd is. Een nipte politieke meerderheid bleek in januari 2005 tegen dit liberale voornemen. "Beeld u in dat wij in mei hadden moeten stemmen over Europa's toekomst temidden van de discussie over Brussel-Halle-Vilvoorde. Wellicht had het dan meer gegaan over de toekomst van ons land in plaats van die van ons continent".

Verder gruwt Van Rompuy van de Franse en Nederlandse debatten. Hierin ontwaart hij een demagogie waar "zelfs de calculerende burger een gewillig oor aan leent". De christendemocraten verbinden de aanstaande referenda in Frankrijk (29 mei) en Nederland (1 juni) met de Turkse toetredingsonderhandelingen. De fractie vindt dat Turkije moet wachten als meerdere landen zich uitspreken tegen de EU-grondwet. 

Negen parlementen

Met een 'ja' van de Belgische Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers is de goedkeuringsprocedure nog lang niet voltooid. Om in werking te treden, moet de Europese Grondwet nog een fiat krijgen van de volgende organen:

 • het Vlaams parlement
 • het Waals parlement
 • het Brussels parlement
 • de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) in Brussel
 • de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) in Brussel
 • het parlement van de Franse gemeenschap
 • het parlement van de Duitstalige gemeenschap

  Momenteel hebben dus slechts twee van de negen institutionele organen hun akkoord gegeven. Gezien de grote politieke meerderheid voor de Europese Grondwet, lijkt de goedkeuring door de overige organen overigens een formaliteit.

  Bronnen: De Tijd, De Morgen, Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen, 20 mei 2005

 

Terug naar boven