r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Subsidie windmolenparken op zee aan eigen succes tenonder

donderdag 12 mei 2005

De Nederlandse regering trekt de stekker uit de subsidie voor grote duurzame energieprojecten (de MEP-subsidie). Er zijn de afgelopen jaren zo veel projectaanvragen ingediend, dat de subsidiepot opraakt. Dit maakte D66-minister Brinkhorst (Economische Zaken) bekend.

Om ondernemers te stimuleren bij het opzetten van duurzame energie-projecten, werd in 2003 de MEP-regeling ingesteld. Consumenten betalen de regeling, zij krijgen jaarlijks een heffing op de energierekening. In 2004 bedroeg de heffing 52 euro, in 2005 stijgt dit naar 56 euro en Brinkhorst wil dat huishoudens in 2006 100 euro per elektriciteitsaansluiting betalen. Deze heffingen zijn echter onvoldoende om het gat te dichten: de hoeveelheid geldige subsidieaanvragen overtreft de inkomsten.

Voor Brinkhorst is de noodzaak om extra veel te investeren in de opwekking van groene stroom bovendien verdwenen. Nederland haalt probleemloos Europese afspraken, die stellen dat in 2010 negen procent van de elektriciteit uit duurzame bronnen moet komen. Dit jaar komt al zes procent van de Nederlandse stroom uit wind- en zonne-energie en biomassa, een verdubbeling in drie jaar. Het is geen politieke prioriteit om méér duurzame energie te produceren dan in Europees verband is afgesproken, aldus de minister.

Brinkhorst wenst daarom voorlopig geen subsidieaanvragen meer in behandeling te nemen. Zeventig aanvragen, die een capaciteit van duurzaam opgewekte elektriciteit waarborgen van in totaal rond 10.000 megawatt, dreigen nu te sneuvelen. Alleen de eerder ingediende projecten voor windparken bij Egmond aan Zee en IJmuiden kunnen doorgaan. Producenten van duurzame energie spreken van "een enorme domper en een grote klap. De overheid toont zich een onbetrouwbare partner."

Bron: Trouw, 11 mei 2005


Meer over de bedreigde subsidieregeling: milieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP)

Terug naar boven