r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 13: Opheffing immuniteit van lid Europese Uitvoerende Raad door Senaat