r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 92: Eerbiediging recht van associatieverdragen, Rol van het Hof

91
Artikel 92
93

De eerbiediging van het recht bij de uitleg en de toepassing van het associatieverdrag wordt verzekerd door de procedures, door dat verdrag vast te stellen.

Het Hof van de Gemeenschap kan door het associatieverdrag bevoegd worden verklaard een uitspraak te doen over geschillen, die ontstaan tussen de Gemeenschap en de geassocieerde Staat.

Het Hof of andere rechtsprekende colleges van de Gemeenschap kunnen eveneens bevoegd worden verklaard kennis te nemen van bepaalde gedingen inzake de onderdanen van de geassocieerde Staat.

In deze onderscheiden gevallen en volgens de door het associatieverdrag vastgestelde regelen, kunnen door de geassocieerde Staat aangewezen rechters aan de rechtsprekende colleges van de Gemeenschap deelnemen.

Delen

Terug naar boven