r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 90: Associatieverdragen met derde Staten

89
Artikel 90
91

Met het doel op sommige gebieden een nauwe samenwerking tot stand te brengen, welke aan elkander beantwoordende rechten en verplichtingen inhoudt, kan de Gemeenschap met derde Staten associatieverdragen of -overeenkomsten afsluiten, die de handhaving van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, zoals deze omschreven zijn in artikel 3, waarborgen.

Deze verdragen of overeenkomsten kunnen worden afgesloten, hetzij met een Europese Staat die geen lid is, hetzij met een overzeese Staat volgens de mogelijkheden van zijn status, als deze Staat door constitutionele banden verbonden is met een deelnemende Staat of met een Staat, die reeds met de Gemeenschap geassocieerd is.

Ingeval het associatieverdrag of de associatieovereenkomst een aanpassing van dit Statuut zou medebrengen, zou deze dienen te geschieden overeenkomstig artikel 116.

 

Terug naar boven