r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 54: Wetgevende bevoegdheden door Europees Parlement

53
Artikel 54
55

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen, die aan zijn wetgevende arbeid gesteld zijn, kan het Parlement eveneens aanbevelingen doen, die verbindend zijn voorzover daarin doelstellingen zijn vervat, doch degenen, tot wie zij gericht zijn, worden in de keuze van de middelen ter bereiking daarvan vrijgelaten.

Aanbevelingen worden goedgekeurd en afgekondigd overeenkomstig de in artikel 52 voor de wetten van de Gemeenschap geregelde procedure.

 

Delen

Terug naar boven