r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 24: Bijwonen vergaderingen Europees Parlement door leden Uitvoerende Raad en Raad van Nationale Ministers

23
Artikel 24
25
  • 1. 
    De leden van de Europese Uitvoerende Raad kunnen alle vergaderingen van elk der Kamers bijwonen. Zij worden op hun verzoek gehoord. Zij kunnen deelnemen aan de werkzaamheden van de commissies.
  • 2. 
    De leden van de Raad van Nationale Ministers zijn bevoegd alle vergaderingen van elk der Kamers bij te wonen. Namens de Raad van Nationale Ministers kan de Voorzitter of een van de Leden van de Raad, die in een bijzonder geval is aangewezen om hem te vertegenwoordigen, door elk der Kamers op haar dan wel op eigen verzoek worden gehoord.
 

Delen

Terug naar boven