r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

MKB Nederland (MKB)

Logo MKB Nederland

Deze vereniging is de grootste belangenbehartiger van kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland. Bij Koninklijke Vereniging MKB-Nederland zijn ruim 150.000 bedrijven en instellingen aangesloten, via 135 branche-organisaties, 250 regionale ondernemingsverenigingen en duizenden rechtstreeks aangesloten ondernemers. De vereniging probeert door middel van lobbyen invloed uit te oefenen op regionale, nationale en Europese politieke besluitvorming.

Naast haar lobby-activiteiten biedt MKB-Nederland informatie gericht op ondernemers en organiseert het informatie- en netwerkbijeenkomsten. MKB-Nederland is op nationaal niveau met drie zetels vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad en op Europees niveau met één zetel in het Economisch en Sociaal Comité.

MKB-Nederland bestaat sinds 1995. De organisatie ontstond uit een fusie van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (K.N.O.V.) en het Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond (N.C.O.V.).

Terug naar boven