r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Weisglas waarschuwt voor 'te veel' debutanten

maandag 17 januari 2005, 9:35
drs. F.W. Weisglasvergrootglas

Tweede-Kamervoorzitter Weisglas heeft de politieke partijen opgeroepen bij de volgende Tweede-Kamerverkiezingen niet te veel onervaren parlementariërs op de kieslijst te zetten en ervaren parlementariërs niet als 'oud vuil' te dumpen. Dat komt volgens hem het functioneren van de Tweede Kamer niet ten goede. Hij is van plan met de voorzitters van de politieke partijen in discussie te gaan hoe partijen hun kandidaten zouden moeten selecteren.

Na de verkiezingen van 2002 en 2003 zijn in minder dan twee jaar tijd ruim 100 leden vervangen. Door de twee snel op elkaar volgende verkiezingen had in 2003 driekwart van de Tweede Kamer minder dan een jaar parlementaire ervaring.

Ook is Weisglas tegen de voorgestelde vernieuwing van het kiesstelsel, waarbij regionale kandidaten gekozen worden. Hij is bang dat deze kandidaten te veel afgerekend zullen gaan worden of er bijvoorbeeld wel geld vrij komt voor regionale belangen zoals de weg Oldenzaal-Enschede. Hij is bang dat de geldingsdrift van Kamerleden in de media dan nog meer verstrekt zal worden.

Weisglas deed deze uitspraken in een interview in NRC/Handelsblad op grond van zijn ervaringen als Kamervoorzitter. Hij vindt bijvoorbeeld dat de Kamer zich meer met wetgeving moet bezighouden en minder met de hype van alledag. Zo wordt hij wel een beetje moe als 's avonds om 11.00 uur de zoveelste interruptie plaats vindt. Ook constateert hij een toename van het aantal moties, en daardoor ook een devaluatie van dit middel. Het kabinet schrikt er niet meer van als de Kamer een motie indient, en dat zou volgens Weisglas wel zo moeten zijn.

De voorzitters van de politieke partijen reageerden terughoudend zo niet kritisch op de woorden van Weisglas. PvdA-voorzitter Koole en ook CDA-voorzitter Van Bijsterveldt vinden dat Weisglas zich niet met de samenstelling van kandidatenlijsten moet bezighouden. Bovendien kan de uitslag van de verkiezingen zo zijn dat het niet anders kan. Zo herstelde de PvdA zich in 2003 na fors verlies in 2002. Logisch dat er dan 2003 nieuwe leden moeten komen, aldus Koole.

bronnen

  • NRC/Handelsblad 15 januari 2005  
  • de Volkskrant 17 januari 2005  
  • J.Th.J. van den Berg en B. van den Braak, Kamerleden als passanten in de Haagse politiek, in Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2004, Den Haag 2004  
 

meer over

Tweede-Kamerverkiezingen

verwant nieuws

Delen

Terug naar boven