r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Akzo Nobel gevrijwaard van kosten grondsanering Twente

donderdag 30 december 2004

Akzo Nobel draait niet op voor de kosten van de sanering van de vervuilde grond in Twente. Het ministerie van VROM hield dit chemieconcern verantwoordelijk voor het verspreiden van de vervuiling, maar het gerechtshof in Den Bosch wees dit van de hand. Het Rijk heeft inmiddels al 27 miljoen euro uitgegeven aan de schoonmaak van de met het landbouwgif HCH (lindaan) vervuilde grond.

De vervuiling is afkomstig van landbouwgifproducent Stork die het insecticide HCH produceerde van 1948 tot 1952. Akzo heeft het terrein van Stork overgenomen in 1954, waar 5500 ton HCH opgeslagen lag. In 1956 heeft Akzo een klein gedeelte verkocht en in 1975 is de rest afgevoerd naar Duitsland. De van het terrein afkomstige gifgrond was echter ook verscheidene malen gebruikt om gebieden op te hogen en putten te vullen. Er zijn inmiddels 290 mogelijk vervuilde plekken ontdekt, waaronder zelfs landbouwpercelen.

De zaak is al 17 jaar bezig. Na twee eerdere veroordelingen is in 2001 bij de Hoge Raad besloten dat VROM moest bewijzen dat het chemieconcern met opzet handelde. Het gerechtshof in Den Bosch acht dat feit niet bewezen en vrijwaarde Akzo van de saneringskosten.

Bron: Het Financieele Dagblad, 29 december 2004


Terug naar boven