r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Energiebevoorrading

Verklaring voor de slotakte ad artikel III-256

De Conferentie is van oordeel dat artikel III-256 geenszins afbreuk doet aan het recht van de lidstaten om in de in artikel III-131 bedoelde omstandigheden de nodige voorzieningen te treffen om hun energiebevoorrading te garanderen.

Delen

Terug naar boven