r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Titel 1 - Bepalingen betreffende het Europees Parlement

Artikel 1

 • 1. 
  Lang genoeg vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2009 stelt de Raad, overeenkomstig artikel I-20, lid 2, van de Grondwet, een Europees besluit vast inzake de samenstelling van het Europees Parlement.
 • 2. 
  In de zittingsperiode 2004-2009 blijven de samenstelling en het aantal in iedere lidstaat gekozen vertegenwoordigers in het Europees Parlement die welke bestonden op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, te weten:
   

  België

  24

  Tsjechië

  24

  Denemarken

  14

  Duitsland

  99

  Estland

  6

  Griekenland

  24

  Spanje

  54

  Frankrijk

  78

  Ierland

  13

  Italië

  78

  Cyprus

  6

  Letland

  9

  Litouwen

  13

  Luxemburg

  6

  Hongarije

  24

  Malta

  5

  Nederland

  27

  Oostenrijk

  18

  Polen

  54

  Portugal

  24

  Slovenië

  7

  Slowakije

  14

  Finland

  14

  Zweden

  19

  Verenigd Koninkrijk

  78

 

 

Terug naar boven