r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Artikel III-230: Handel in landbouwproducten

III-229
Artikel III-230
III-231
 • 1. 
  De afdeling over regels betreffende de mededinging is op de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten slechts in zoverre van toepassing, als bij Europese wet of kaderwet met inachtneming van de in artikel III-227 vermelde doelstellingen en overeenkomstig artikel III-231, lid 2, wordt bepaald.
 • 2. 
  De Raad kan op voorstel van de Commissie een Europese verordening of een Europees besluit vaststellen waarbij machtiging wordt gegeven tot het verlenen van steun:
  • a) 
   ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven;
  • b) 
   in het kader van economische ontwikkelingsplannen.

1.

Ontwikkeling artikel

2003
 • 1. 
  De [afdeling] over regels betreffende de mededinging is op de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten slechts in zoverre van toepassing, als bij Europese wet of kaderwet met inachtneming van de in [ex artikel 33] vermelde doeleinden wordt bepaald overeenkomstig [ex artikel 37, lid 2].
 • 2. 
  Op voorstel van de Commissie kan de Raad een Europese verordening of een Europees besluit aannemen dat machtiging geeft tot het verlenen van steun:
  • a) 
   ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven,
  • b) 
   in het kader van economische ontwikkelingsplannen.
2003
 • 2. 
  De Raad van Ministers kan op voorstel van de Europese Commissie een Europese verordening of een Europees besluit vaststellen waarbij machtiging wordt gegeven tot het verlenen van steun:
  • a) 
   ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven,
  • b) 
   in het kader van economische ontwikkelingsplannen.
2003
 • 2. 
  De Raad kan op voorstel van de Commissie een Europese verordening of een Europees besluit vaststellen waarbij machtiging wordt gegeven tot het verlenen van steun:
  • a) 
   ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven,
  • b) 
   in het kader van economische ontwikkelingsplannen.
2004
 • 1. 
  De afdeling over regels betreffende de mededinging is op de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten slechts in zoverre van toepassing, als bij Europese wet of kaderwet met inachtneming van de in artikel III-227 vermelde doelstellingen en overeenkomstig artikel III-231, lid 2, wordt bepaald.
 • 2. 
  De Raad kan op voorstel van de Commissie een Europese verordening of een Europees besluit vaststellen waarbij machtiging wordt gegeven tot het verlenen van steun:
  • a) 
   ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven;
  • b) 
   in het kader van economische ontwikkelingsplannen.

Terug naar boven