r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 45: Algemene bepaling

44
Artikel 45
46
  • 1. 
    Op de grondslag van de communautaire verworvenheden zet de Unie de genomen initiatieven voort en ontplooit zij nieuwe initiatieven overeenkomstig dit Verdrag, en inzonderheid artikel 9.
  • 2. 
    Het structuur- en conjunctuurbeleid van de Unie wordt uitgestippeld en ten uitvoer gelegd op zodanige wijze dat tegelijk met een evenwichtige expansie van de gehele Unie, de geleidelijke uitschakeling van de bestaande ongelijkheden tussen de verschillende gebieden en regio's wordt verkregen.
 

Delen

Terug naar boven