r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 43: Rechterlijke controle

42
Artikel 43
44

De communautaire bepalingen met betrekking tot de gerechtelijke controle zijn van toepassing op de Unie. Zij worden bij organieke wet aangevuld aan de hand van de volgende beginselen:

  • uitbreiding van het recht van de individuele burgers om beroep in te stellen tegen besluiten van de Unie waardoor zij zich bezwaard achten,
  • recht op beroep zonder onderscheid en gelijke be-handeling van alle instellingen voor het Hof van Justitie,
  • bevoegdheid van het Hof ten aanzien van de be-, scherming van de grondrechten ten opzichte van de Unie,
  • bevoegdheid van het Hof besluiten van de Unie te vernietigen in het kader van een prejudicieel verzoek tot nietigverklaring of een beroep op onwettigheid,
  • de mogelijkheid van een beroep in cassatie voor het Hof tegen nationale rechterlijke beslissingen in laatste instantie die een weigering inhouden om aan het Hof een prejudiciële uitspraak te vragen of waarbij een prejudiciële uitspraak van het Hof niet wordt erkend,
  • bevoegdheid van het Hof een sanctie op te leggen aan de Lid-Staten die de uit het recht van de Unie voortvloeiende verplichtingen niet nakomen,
  • uitsluitende bevoegdheid van het Hof uitspraak te doen over geschillen tussen de Lid-Staten die verband houden met de doelstellingen van de Unie.

Delen

Terug naar boven