r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 17: Meerderheid in het Parlement

16
Artikel 17
18
 • 1. 
  Het Parlement besluit met gewone meerderheid, dat wil zeggen met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet worden meegerekend.
 • 2. 
  In de uitdrukkelijk in het Verdrag voorziene gevallen besluit het Parlement:
  • a) 
   hetzij met volstrekte meerderheid, dat wil zeggen met de meerderheid van de stemmen van zijn leden;
  • b) 
   hetzij met gekwalificeerde meerderheid, dat wil zeggen met de meerderheid van de stemmen van zijn leden en 2/3 van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet worden meegerekend. Bij de stemming in tweede lezing over de begroting is de gekwalificeerde meerderheid de meerderheid van de leden van het Parlement en 3/5 van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet worden meegerekend;

1.

Ontwikkeling artikel

1984
 • 1. 
  Het Parlement besluit met gewone meerderheid, dat wil zeggen met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet worden meegerekend.
 • 2. 
  In de uitdrukkelijk in het Verdrag voorziene gevallen besluit het Parlement:
  • a) 
   hetzij met volstrekte meerderheid, dat wil zeggen met de meerderheid van de stemmen van zijn leden;
  • b) 
   hetzij met gekwalificeerde meerderheid, dat wil zeggen met de meerderheid van de stemmen van zijn leden en 2/3 van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet worden meegerekend. Bij de stemming in tweede lezing over de begroting is de gekwalificeerde meerderheid de meerderheid van de leden van het Parlement en 3/5 van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet worden meegerekend;
2003

Voorzover in de Grondwet niet anders is bepaald, besluit het Europees Parlement met een meerderheid der uitgebrachte stemmen. Het reglement van orde bepaalt het quorum.

2003

Voorzover in de Grondwet niet anders is bepaald, besluit het Europees Parlement bij meerderheid van stemmen. Het quorum wordt in het reglement van orde bepaald.

2003

Tenzij in de Grondwet anders is bepaald, besluit het Europees Parlement bij meerderheid van stemmen. Het quorum wordt in het reglement van orde bepaald.

2004

Tenzij in de Grondwet anders is bepaald, besluit het Europees Parlement bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het quorum wordt bepaald in het reglement van orde.

Delen

Terug naar boven