r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 5: Grondgebied van de Unie

4
Artikel 5
6

Het grondgebied van de Unie omvat de grondgebieden van de Lid-Staten, zoals deze nader zijn omschreven in het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de Toetredingsverdragen, met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien uit het internationale recht.

 

Delen

Terug naar boven