r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie moedigt werknemers en werkgevers aan om onderhandelingen over arbeidstijd te beginnen

woensdag 19 mei 2004, 12:58

Het proces van de raadpleging van de sociale partners alvorens wetgeving op

sociaal gebied voor te stellen is een verplichting uit hoofde van artikel 138,

lid 2, van het EG-Verdrag. Als de sociale partners besluiten om onderhandelingen

over een collectieve overeenkomst te beginnen, hebben zij negen maanden de tijd

om een overeenkomst te bereiken. Als zij besluiten niet te onderhandelen, zal de

Commissie waarschijnlijk in de nabije toekomst een nieuwe versie van de

richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd voorstellen, gebaseerd

op de in het document van vandaag aangegeven hoofdlijnen.

Als gevolg van de arresten van het EHvJ van 2000 en 2003 die stelden dat op

het werk doorgebrachte wachttijden van werkers in de gezondheidszorg als

arbeidstijd beschouwd moeten worden, passen Frankrijk, Spanje en Duitsland nu de

opt-out inzake de regels voor de maximale werkweek op hun

gezondheidszorgsectoren toe. Het VK, dat de opt-out in 1993 heeft bedongen, was

tot voor kort het enige land dat er op ruime schaal gebruik van maakte, maar

Malta en Cyprus begonnen onmiddellijk na hun toetreding tot de EU deze

mogelijkheid algemeen toe te passen. Luxemburg maakt gebruik van de opt-out voor

de horecasector, om seizoensgebonden schommelingen te kunnen opvangen. Bij het

eerste stadium van de raadpleging kwam een aantal problemen aan het licht met

betrekking tot de individuele opt-out in de praktijk, vooral ten aanzien van de

inachtneming van de in de richtlijn aangegeven voorwaarden voor het gebruik

ervan, die moesten verzekeren dat de opt-out een vrijwillig karakter

behield.

De volledige tekst van de vandaag goedgekeurde mededeling is beschikbaar

onder:

<a

onclick="popup(this.href);return false" href="http://europa.eu.int/comm/employment_social/labour_law/index_en.htm">http://europa.eu.int/comm/employment_social/labour_law/index_en.htm

Zie ook <a

onclick="popup(this.href);return false" href="http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guestfr.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=MEMO/04/1|0|AGED&lg=EN&display=">MEMO/04/01


Terug naar boven