r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

J. (Jacques) Barrot

Jacques Barrot (1937) was lid en vicepresident van de Europese Commissie. Van mei 2008 tot en met februari 2010 was hij belast met justitie, vrijheid en veiligheid. Daarvoor was hij (november 2004-mei 2008) belast met transport. Van april tot oktober 2004 was hij eurocommissaris voor regionaal beleid. Van 1974 tot 1981, en van 1995 tot 1997 was hij diverse malen lid van de Franse regering als minister en staatssecretaris. Van 2002 tot 2004 was hij voorzitter van Chirac's politieke Groep UMP in het Franse parlement.

in de periode 2004-2010: lid Europese Commissie

Delen

Inhoud

1.

Voornaam (roepnaam)

Jacques (Jacques)

2.

Personalia

land
Frankrijk

geboorteplaats en -datum
Yssingeaux (Frankrijk), 3 februari 1937

overlijdensplaats en -datum
Parijs, 3 december 2014

3.

Partij/stroming

partij
 • CDS (Centre des Démocrates Sociaux)
 • UDF (Union pour la Démocratie Française) (gaullist)
 • UMP (Union pour un Mouvement Populaire) (centrum-rechts, Gaullistisch)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • lid gemeenteraad van Yssingeaux, van 1965 tot 1971
 • lid volksvertegenwoordiging van het departement Haute-Loire, van 1966 tot 1976
 • lid Kamer van Afgevaardigden, van 3 april 1967 tot 4 juli 2004 (voor het departement Haute-Loire)
 • adjunct-burgemeester van Yssingeaux, van 1971 tot 1989
 • staatssecretaris voor Volkshuisvesting, van 27 mei 1974 tot april 1978 (kabinetten-Chirac I en -Barre I en II)
 • afgevaardigde in de regionale staten van de Auvergne, van 1976 tot 1986
 • voorzitter volksvertegenwoordiging van het departement Haute-Loire, van 8 maart 1976 tot 18 maart 2001
 • minister van Handel en Kleinbedrijf, van 5 april 1978 tot 4 juli 1979 (kabinet-Barre III)
 • minister van Volksgezondheid en Sociale Zekerheid, van 4 juli 1979 tot 13 mei 1981 (kabinet-Barre III)
 • burgemeester van Yssengeaux, van maart 1989 tot maart 2001
 • minister van Arbeid en Sociale Zaken, van 17 mei 1995 tot 2 juni 1997 (kabinetten-Juppé I en II)
 • lid Kamer van Afgevaardigden, van 2001 tot 2004 (voor het departement Haute-Loire)
 • lid Europese Commissie, belast met het regionaal beleid, van 26 april 2004 tot 1 november 2004 (commissie-Prodi)
 • lid Europese Commissie en vicevoorzitter, belast met vervoer, van 1 november 2004 tot 8 mei 2008 (vanaf maart 2008 tijdelijk tevens belast met justitie, vrijheid en veiligheid)
 • lid Europese Commissie en vicevoorzitter, belast met justitie, vrijheid en veiligheid, van 8 mei 2008 tot 10 februari 2010

5.

Nevenfuncties

vicevoorzitter van de nationale "Cercle de l'Industrie", een vereniging van grote industriële ondernemingen, tot 2004

6.

Opleiding

academische studie
 • rechten (licentiaat)
 • Etudes Supérieures de Sociologie
 • Institut d'Etudes Politiques (Parijs)

7.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Is vanaf zijn aantreden als eurocommissaris in november 2004 verantwoordelijk voor het satellietnavigatiesysteem Galileo; overzag vanaf december 2005 de lancering van 30 satellieten, voerde vanaf begin 2006 onderhandelingen over systeemconcessiecontracten met commerciële partijen; speelde een rol in het opzetten van een toezichthoudende autoriteit en het afbakenen van de applicaties; en tekende internationale overeenkomsten over deelname met China, Israël, de Verenigde Staten, Oekraïne, India, Marokko en Zuid-Korea
 • Startte in februari 2005 een campagne om het gebruik van veiligheidsgordels door kinderen van 4 tot 12 jaar te stimuleren
 • Lanceerde in maart 2005 een strategie voor de toekomst van het "open skies" beleid, doel is om een gemeenschappelijk luchtruim met de EU-buurstaten te scheppen, inclusief Rusland en China; onderhandelingen volgden met China (juli 2005), Oekraïne (september 2005), Moldavië (april 2006), Georgië (mei 2006), en Noorwegen, IJsland, en acht Balkanlanden (december 2005 en mei 2006, verdrag waarmee de Gezamenlijke Europese Luchtvaartruimte wordt uitgebreid)
 • Nam in mei 2005 het initiatief tot het opstellen van een "zwarte lijst" met luchtvaartbedrijven, als reactie op de 148 Europese toeristen die bij Charm-El-Cheikh overleden na een vliegtuigcrash van Flash Airlines (3 januari 2005), en de perikelen rond de veiligheid van de vliegtuigen van de Turkse maatschappij Onur Air (mei-juni 2005). Na voorbereidingen vanaf november 2005, presenteerde hij in maart 2006 een eerste zwarte lijst met 92 luchtvaartmaatschappijen die niet welkom zijn op Europese vliegvelden; overziet drie keer per jaar de update van deze lijst
 • Publiceerde in juli 2005 een mededeling waarmee de seinsystemen op het spoor in Europa worden geharmoniseerd ("European Rail Traffic Management/Control System"), stelde in maart 2006 technische ("ERTMS"-)specificaties vast waarmee internationale treinen niet langer bij elke landsgrens hoeven om te schakelen op een ander beveiligingssysteem
 • Lanceerde in juli 2005 een richtlijn voor de financiering en organisatie van openbaar-vervoersdiensten
 • Voerde onderhandelingen over "horizontale overeenkomsten" voor het luchtverkeer met Nieuw-Zeeland en Australië (september 2005), de Verenigde Staten en Chili (oktober 2005), en Singapore (juni 2006)
 • Lanceerde in september 2005 een nieuwe EU-strategie voor beperking van de uitstoot van broeikasgassen door het luchtverkeer
 • Presenteerde in september 2005 nieuwe EU-regelgeving waarmee staatssteun aan regionale vliegvelden eenvoudiger wordt
 • Presenteerde in september 2005 een nieuwe strategie voor broeikasgasreductie door het luchtverkeer
 • Speelde in december 2005 een coördineerde rol bij het sluiten van het "Marrakesh-akkoord" tussen tussen de EU en de landen rond de Middellandse Zee voor het scheppen van een Euro-Mediterraan transportbeleid. Speerpunten van de overeenkomst zijn institutionele hervormingen, infrastructuur en de financiering ervan, maritiem transport, multimodaal transport, luchttransport, en het satelliet-navigatiesysteem Galileo.
 • Presenteerde in december 2005 plannen die Europese overheden verplicht om een kwart van hun mobiliteitsbudget te reserveren voor de aanbesteding van "schone" voertuigen
 • Presenteerde in januari 2006 plannen om de binnenvaart een extra impuls te geven (met name in Midden-Europa en op de Donau), onder meer met: een stimuleringsprogramma van 4 miljard euro tot 2013 voor investeringen in de infrastructuur; (eventueel) de invoer van een infraheffing; en investeringen in een beter imago voor de sector
 • Presenteerde in februari 2006 plannen om het vrachtvervoer per trein op de weg beter te beschermen tegen terroristische aanvallen, onder meer door de instelling van "secure operators" (toezichthouders) die de veiligheid over de hele transportketen bewaken
 • Lanceerde in juni 2006 een nieuw beleid voor duurzame mobiliteit in Europa, dat het huidige EU-transportbeleid uitbreidt met onder meer een actieplan voor vrachtlogistiek, intelligente transportsystemen, mobiliteit in stedelijke gebieden, een actieplan voor de binnenscheepvaart, en een programma voor groene energie in auto's en vrachtwagens
 • Presenteerde in oktober 2006 een rapport over de wijze waarop de kwaliteit van schepen wordt gecertificeerd door kwalificatie-instellingen; het rapport is een uitwerking van de wetgevingspakketten ERIKA I en ERIKA II ter voorkoming van olierampen
 • Tekende in november 2006 een 'Joint Declaration' met Indiase autoriteiten om te komen tot nauwere banden op het gebied van de civiele luchtvaart
 • Opende in januari 2007 een openbare raadpleging (Groenboek) om het stadsvervoer te vergroenen
 • Presenteerde in januari 2007 richtlijnen voor het oprichten van een transportmarkt tussen de EU en de EU-buurlanden, mede door prioriteit te geven aan de verbetering van transport-assen (snellere reistijden, stroomlijning van douane-procedures, minder administratieve rompslomp); het beleid richt zich met name op vijf zgn. 'Trans Europese Netwerken': het zeetransport; de Noord-As waarmee Scandinavië en Polen betere verbindingen krijgen met Rusland; de Centrale As, waarmee Centraal-Europa beter verbonden wordt met Oekraïne; de Zuidoost-As, waarmee de EU verbonden wordt met de Balkan, Turkije, de Zuidelijke Kaukasus - Kaspische Zee, en Egypte en de Rode Zee; en de Zuidwest-As waarmee de EU verbonden wordt met Marokko, Algerije en Tunesië
 • Lanceerde in februari 2007 voorstellen voor een gezamenlijk Europees beleid ter bescherming van essentiële infrastructuur ('critical infrastructure') voor energie en transport
 • Presenteerde in maart 2008 een voorstel voor een richtlijn die tot doel heeft verkeersovertredingen die de veiligheid in gevaar brengen gemakkelijker over de grenzen heen te kunnen vervolgen
 • Presenteerde in juni 2008 een mededeling betreffende het gemeenschappelijk immigratie- en asielbeleid. In de mededeling worden tien gemeenschappelijke beginselen geformuleerd als uitgangspunt voor het gemeenschappelijke immigratiebeleid.

8.

Wetenswaardigheden

wetenswaardigheden
 • Opvolger van Michel Barnier, die in april 2004 door president Chirac benoemd werd tot minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Raffarin.

9.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
1 zoon en 2 dochters

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven