r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamer op zoek naar verbeteringen in eigen functioneren

dinsdag 16 maart 2004, 8:20

Maandag heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over vernieuwingen in de eigen werkwijze. Het gaat daarbij over voorstellen van het presidium (bestuur) van de Kamer om de debatten te verlevendigen en de betrokkenheid van de burgers bij de politiek te vergroten. Saillant detail is dat het debat plaats vond voor een lege publieke tribune, er was niet één belangstellende burger op afgekomen.

Volgens PvdA-kamerlid Depla is het nodig om de vele ingediende moties en schriftelijke vragen te beperken. Hiertoe heeft hij voorgesteld een Gouden Eikel uit te rijken aan de meest overbodige motie of schriftelijke vraag. Hij denkt dat een remmend effect kan worden bereikt als je overbodige moties of vragen in het openbaar diskwalificeert.

Het D66-Kamerlid Van der Ham stelde op zijn beurt het wekelijkse vragenuurtje aan de kaak. Hij stelt voor om wekelijks één onderwerp te bespreken dat iedere keer door een andere fractie wordt voorgedragen. LPF-Kamerlid Eerdmans gooide er nog een schepje bovenop door voor te stellen er een hele televisie-happening van te maken met klokken die de spreektijd onherroepelijk aangeven en een publieke 'jury' die een winnaar aanduidt. Dit voorstel is door een meerderheid afgewezen, omdat het indruist tegen het karakter van het parlement.

Een ander PvdA voorstel is om bij hoorzittingen van de Kamer de mogelijkheid te openen om getuigen onder ede te horen. Hierdoor zou de noodzaak tot het houden van een parlementaire enquête kunnen worden beperkt. Verder is voorgesteld om een spoeddebat te kunnen inlassen als slechts dertig van de 150 kamerleden dat willen in plaats van een meerderheid. Kamervoorzitter Weisglas waarschuwde dat vernieuwingen niet alleen in een nieuw vergaderproces zitten, maar vooral in een nieuwe vergader cultuur.

bron: ANP en de Volkskrant, 15/16 maart 2004

 

verwant nieuws

Meer weten

Terug naar boven