r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

S.C. (Stavros) Dimas

Stavros Dimas (1941) was in 2004-2010 lid van de Europese Commissie belast met milieuzaken. Daarvoor was hij een half jaar eurocommissaris voor Sociale Zaken en Werkgelgenheid. In november 2011-mei 2012 was hij minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Papademos. Eerder was hij advocaat voor een firma in Wall Street. Tussen 1977 en 1991 bekleedde hij diverse ministersposten in Griekenland. Dimas is lid van de centrumrechtse partij Nea Dimokratia.

in de periode 2004-2010: lid Europese Commissie

Delen

Inhoud

1.

Voornaam (roepnaam)

Stavros (Stavros)

2.

Personalia

land
Griekenland

geboorteplaats en -datum
Klenia (Korinthië, Griekenland), 30 april 1941

3.

Partij/stroming

partij
ND (Nea Dimokratia) (conservatieve partij, centrum-rechts)

fractie Europees Parlement
Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten

4.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • jurist bij een firma in Wall Street, vanaf 1968
 • econoom bij de Wereldbank
 • gouverneur Nationale Bank voor Industriële Ontwikkeling, vanaf 1975
 • lid parlement voor het district Korinthië, van 1977 tot maart 2004
 • minister van coördinatie, van november 1977 tot mei 1980 (kabinet-Karamanlis)
 • minister van Handel, van mei 1980 tot oktober 1980 (kabinet-Rallis)
 • minister van Landbouw, van juli 1989 tot februari 1990 (kabinetten-Tzannetakis en -Zolotas)
 • minister van Industrie, Energie en Technologie, van april 1990 tot juli 1991 (kabinet-Mitsotakis)
 • lid Europese Commissie, belast met werkgelegenheid en sociale zaken, van 11 maart 2004 tot 21 november 2004 (commissie-Prodi)
 • lid Europese Commissie, belast met milieu, van 22 november 2004 tot 10 februari 2010 (Commissie-Barroso I)
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 11 november 2011 tot 17 mei 2012 (kabinet-Papademos)

5.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • vicevoorzitter ND, vanaf 1 juli 2011

6.

Nevenfuncties

vorige
 • lid Parlementaire Vergadering van de West-Europese Unie (WEU)
 • lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, 2000

7.

Opleiding

academische studie
 • rechten, politicologie en economie, Universiteiten van Athene, Londen en New York

8.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Nam in december 2004 deel aan de VN-klimaatconferentie van Buenos Aires (COP-10), coördineerde de invoering van het Europese systeem van handel in broeikasgas-emissierechten per 1 januari 2005
 • Opende in december 2004 een openbare raadpleging over de aanpak van luchtvervuiling in Europa; presenteerde in september 2005 een strategie voor een verdere verbetering van de luchtkwaliteit in Europa - aangekondigde maatregelen spitsen zich toe op extra regelgeving voor fijn stof (PM-2,5), en het samenvoegen van diverse wetsinstrumenten tot een alomvattende Luchtkwaliteitsrichtlijn ("Ambient Air Quality Directive")
 • Kondigde in februari 2005 maatregelen aan om te komen tot een verbod aan op de export van kwik uit de Europese Unie per 2011, kwam in oktober 2006 met ontwerp-wetgeving op dit onderwerp
 • Publiceerde in februari 2005 een mededeling over het Europese klimaatbeleid na 2012 (na het verstrijken van de looptijd van het Kyoto-Protocol), opende hierover een openbare raadpleging in september 2005
 • Presenteerde in maart 2005 een EU-actieplan voor duurzame bosbouw, in juni 2006 volgde een uitwerking in actiepunten
 • Breidde in mei 2005 het Europese eco-label uit naar smeermiddelen en campings
 • Publiceerde in april en september 2005 een mededeling en actieplan voor de verbetering van Europa's Publieke Beschermings Mechanisme ("Civil Protection Mechanism") waarmee de EU snel moet kunnen reageren ingeval van een grote (natuur)ramp
 • Presenteerde in juni 2005 het Zesde Milieu Actieprogramma (looptijd 2006-2012), die is uitgesplitst in zeven thematische strategieën voor de bestrijding van luchtvervuiling; verbetering van het maritieme milieu; afvalpreventie en recycling; duurzaam gebruik van grondstoffen; bodem; pesticiden; en het stedelijke milieu.
 • Startte in juli 2005 een openbare raadpleging over terugdringing van het risico van overstromingen, mede in het licht van recente overstromingen in Roemenië, Bulgarije, Oostenrijk en Vlaanderen na zware regenval en opzwellende rivieren.
 • Startte in juli 2005 een openbare raadpleging over maatregelen voor een Europese bescherming van de bodemkwaliteit; presenteerde in september 2006 een strategische strategie voor bodembescherming en bodemgebruik
 • Verdeelde in september 2005 69 miljoen euro subsidie voor 54 natuurbehoudsprojecten (Subsidieprogramma Life-Natuur), 71 miljoen euro voor 89 milieuprojecten binnen de EU, en 6,3 mln euro subsidie voor 15 milieuprojecten in de buurlanden van de EU (Subsidieprogramma Life-Milieu).
 • Presenteerde in september 2005 een nieuwe strategie voor broeikasgasreductie door het luchtverkeer
 • Presenteerde in oktober 2005 een strategie om de Europese zeeën en oceanen per 2021 schoon en gezond te maken
 • Onderhandelde in december 2005 namens de Europese Unie tijdens de VN-klimaatconferentie van Montreal (COP-11)
 • Startte in december 2005 een openbare raadpleging om het verlies van biodiversiteit te keren per 2010; volgde in mei 2006 met de aankondiging van een actieplan
 • Startte in december 2005 een openbare raadpleging voor het verbeteren van het milieu in het Middellands Zeegebied ("Horizon 2020"-initiatief)
 • Lanceerde in december 2005 een strategie voor het voorkomen en hergebruiken van afval
 • Lanceerde in december 2005 een strategie voor het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen
 • Publiceerde in januari 2006 richtlijnen voor lidstaten bij het vaststellen van nationale allocatieplannen waarmee bedrijven verplicht worden om reducties in de uitstoot van broeikasgassen te realiseren in de periode 2008-2012 via emissiehandel; oordeelde in het najaar van 2006 dat de meeste EU-lidstaten het bedrijfsleven veel te ruimhartig bedeelden met emissierechten, en gebood bijna alle EU-lidstaten in januari 2007 tot een forse aanscherping van de nationale allocatieplannen (het Nederlandse voorstel voor een jaarlijkse maximumuitstoot van 90,4 miljoen ton CO2 scherpte Dimas aan tot 85,8 miljoen ton)
 • Tekende in januari 2006 drie implementatieprotocollen van de Alpine Conventie voor bodembescherming, energie en toerisme
 • Lanceerde in januari 2006 een Thematische Strategie voor de verbetering van het stedelijke milieu
 • Kondigde in januari 2006 maatregelen aan om overstromingen te helpen voorkomen, en om schadelijke gevolgen van overstromingen tot een minimum te beperken
 • Onderhandelde in maart 2006 namens de Europese Unie in Curitiba (Brazilië) over strenge eisen aan documentatie bij de internationale handel in gen-gewassen (Derde Meeting of Parties van het Cartagena Protocol voor Bioveiligheid), en maatregelen voor het behoud van biodiversiteit (Achtste Meeting of Parties van de VN-conventie voor Biodiversiteit)
 • Stelde in mei 2006 strengere handelseisen in voor de invoer van kaviaar, om de illegale invoer uit de Kaspische regio te bestrijden
 • Startte in mei 2006 een bewustzijnscampagne met het thema klimaatverandering
 • Presenteerde in juli 2006 een Thematische Strategie om het gebruik van plantbeschermingsproducten (incesticiden, herbiciden en fungiciden) in de EU te verbeteren
 • Stelde in oktober 2006 de oprichting voor van een wereldwijd fonds voor risicokapitaal met een budget van 100 miljoen euro, voor de financiering van projecten inzake duurzame energie en energiebesparing in ontwikkelingslanden
 • Onderhandelde in november 2006 namens de Europese Unie tijdens de VN-klimaatconferentie van Nairobi (COP-12)
 • Presenteerde in november 2006 plannen voor een voortzetting van de handel in broeikasgas-emissierechten na 2013, onder meer door stroomlijning van het systeem en opname van lachgas en methaan aan het handelssysteem
 • Presenteerde in januari 2007 plannen voor een Energiebeleid voor Europa om klimaatverandering aan te pakken (emissies te verminderen) en de energieveiligheid en concurrentiekracht (interne EU-markt voor energie) te verbeteren
 • Presenteerde in januari 2007 voorstellen voor strengere standaarden voor transportbrandstoffen om klimaatverandering aan te pakken; brandstofleveranciers zouden tussen 2011 en 2020 een broeikasgasreductie van 10 procent moeten realiseren die veroorzaakt wordt door productie, transport en gebruik van brandstof
 • Presenteerde in februari 2007 voorstellen voor een minimum strafmaat voor milieudelicten
 • Presenteerde in oktober 2007 plannen voor een Environmental Compliance Assistance Programme. Het programma moet het Midden- en Kleinbedrijf ondersteunen bij het voldoen aan de Europese milieuwetgeving en tevens innovatie en milieuprestaties bevorderen

9.

Wetenswaardigheden

wetenswaardigheden
 • Verving in maart 2004 de Griekse eurocommissaris Anna Diamantopoulou, die zich tijdens de verkiezingscampagne in februari en maart 2004 had ingezet voor de socialistische partij PASOK.

10.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 zonen, 1 dochter

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven