r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Geheel vernieuwde Europese Unie online is grootste website ter wereld (en)

vrijdag 23 januari 2004, 15:14

EUROPA, de meertalige website van de EU, krijgt in 2004 een grondige facelift, te beginnen met de vernieuwde homepage die vandaag wordt gelanceerd. De Europese Commissie, die de EUROPA-website beheert, levert een grote inspanning om een nieuw publiek te veroveren en wil vooral jonge mensen bereiken. Tegen einde maart 2004 zal de nieuwe EUROPA-website reeds vele nieuwe diensten aanbieden op een veel gebruikersvriendelijkere manier, met onder meer geïllustreerde grafieken, interactieve spellen, een eenvoudigere navigatiemethode en een betere zoekfunctie. De talen van de tien nieuwe EU-landen zullen geleidelijk worden toegevoegd. De overige geplande wijzigingen zullen voor het grootste deel tegen de zomer van 2004 worden doorgevoerd.

EUROPA is waarschijnlijk 's werelds grootste website. Het is een meertalige portaalsite die toegang geeft tot alle van de Europese Unie afkomstige informatie en officiële documenten.

Veel hiervan is in alle officiële talen van de EU beschikbaar. Het gaat om ongeveer 2,5 miljoen documenten of bladzijden met informatie plus duizenden foto's. De Europese Commissie beheert EUROPA voor rekening van alle EU-instellingen.

In november 2003 had EUROPA dagelijks zo'n 300 000 bezoekers, die samen 4 miljoen bladzijden of documenten bekeken. Sinds de oprichting van de website in 1995 is het aantal bezoekers jaarlijks met ongeveer 20 % gestegen, een groei die de toename van het aantal internetgebruikers weerspiegelt.

In 2003 waren er in de EU meer dan 150 miljoen internetgebruikers (45 % van de totale bevolking); wanneer op 1 mei 2004 de nieuwe lidstaten toetreden, zullen er ongeveer 10 miljoen bijkomen.

Er is een stijgende belangstelling voor de Europese Unie. Niettemin blijkt uit opiniepeilingen dat 72 % van de burgers weinig of niets van de EU weten.

De vernieuwde EUROPA-website wil deze leemte opvullen. In 2004 zullen bezoekers van de website grappig geïllustreerde grafieken vinden die basisgegevens over de EU meedelen, en interactieve spellen waarmee op een plezierige wijze kennis kan worden verworven over de Europese geschiedenis en volkeren.

Vanaf de nieuwe homepage verkrijgen bezoekers gemakkelijk toegang tot eenvoudige en informatieve brochures, kaarten en ander didactisch materiaal of kunnen zij op zoek gaan naar gedetailleerde informatie.

EU-burgers die in een ander EU-land willen studeren of werken of zich daar na hun pensioen willen vestigen, worden verwezen naar zeer praktische informatie over hun rechten en de te volgen procedures.

Voor de traditionele gebruikers van EUROPA ondernemingen, ministeries, regionale en lokale autoriteiten, NGOs, universiteiten en de media wordt de informatie per thema gerangschikt aangeboden en is voorzien in een vlottere bereikbaarheid van officiële documenten en een toegang tot de interactieve diensten van de verschillende instellingen.

Dit alles zal worden ondersteund door een aanzienlijke verbetering van de zoekfunctie van de EUROPA-website, die totnogtoe door vele gebruikers terecht werd bekritiseerd.

Het uitbreiden van een zo omvangrijke website als EUROPA tot 20 talen is voor de Europese Commissie een kolossale uitdaging. Vanaf het voorjaar van 2004 zal de Commissie moderne instrumenten voor inhoudbeheer introduceren waarmee de productie van informatie meer en meer kan worden geautomatiseerd en de samenwerking tussen informatieverstrekkers, redacteurs en vertalers kan worden verbeterd. Het doel is de diensten van de website aan het grote publiek te blijven aanbieden in de 20 officiële talen van de uitgebreide Unie en meer gespecialiseerde informatie ter beschikking te stellen in meer talen dan momenteel het geval is.

http://europa.eu.int/


Terug naar boven