r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Onderafdeling 2 - De Europese Raad

III-244: Reglement

  • 1. 
    Ieder lid van de Europese Raad kan slechts door één ander lid worden gemachtigd om namens hem te stemmen.

    Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het aannemen der besluiten van de Europese Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.

  • 2. 
    De voorzitter van het Europees Parlement kan worden uitgenodigd door de Europese Raad te worden gehoord.

Delen

Terug naar boven