r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Logo van OESO in het Engels

De OESO is een samenwerkingsverband van 36 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en internationaal beleid af te stemmen.

De intergouvernementele organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), of Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), werd in 1961 opgericht als uitvloeisel van het Marshall Plan.

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Basiskenmerken

Stad

Parijs

Land

Frankrijk

Website

www.oecd.org

Grondslag

Marshall Plan

Opgericht

1961

Aard organisatie

economische samenwerking bevorderen

Secretaris-generaal

Angel Gurría

adressen vestigingen

Locatie

Contactgegevens

Berlijn

Schumannstrasse 10, D-10117 Berlin

Tel.: +49 30 288835 3

berlin.centre@oecd.org

Mexico Stad

Av. Presidente Mazaryk 526

Piso 1, Col. Polanco, C.P. 11560

Tel.: +52 55 9138 6230

mexico.contact@oecd.org

Tokio

3rd Floor, Nippon Press Center Building

2-2-1 Uchisaiwaicho

Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011

Tel.: +81 3 5532 0021

Washington

1776 I Street, NW, Suite 450

Washington DC 20006

Tel.: +1 202 785 6323

washington.contact@oecd.org

2.

Doelstelling

De lidstaten van de OESO zijn landen met een markteconomie die worden geregeerd op basis van democratische beginselen en respect voor de mensenrechten.

OESO brengt deze lidstaten samen om:

 • duurzame economische groei te stimuleren
 • werkgelegenheid te bevorderen
 • de levensstandaard te verhogen
 • financiële stabiliteit te waarborgen
 • economische ontwikkelingen in andere landen te ondersteunen
 • een bijdrage te leveren aan de groei van de wereldhandel.

3.

Organisatie

De werkzaamheden van de OESO geschieden via een groot aantal commissies, waarvan de belangrijkste zijn:

 • de commissie voor economische politiek, gevormd door o.a. de voornaamste economische adviseurs in de lidstaten en door de directeuren van de centrale banken
 • de commissie voor onderzoek naar de economische toestand en ontwikkelingsproblemen
 • de commissie voor technische hulp
 • de commissie voor ontwikkelingshulp, of Development Assistance Committee (DAC), die de hulp aan ontwikkelingslanden regelt
 • de commissie voor de handel
 • een directoraat voor wetenschappelijke aangelegenheden.

Verder zijn er gespecialiseerde organen als het Europees Centrum voor Kernenergie en ten slotte de commissies voor energieproblemen, belastingzaken en milieuproblemen.

De OESO bestaat uit een Raad, samengesteld uit ministers en permanente vertegenwoordigers, en een Uitvoerend Comité, bestaande uit dertien leden en een secretaris-generaal. Beslissingen van de Raad worden genomen bij unanimiteit. Besluiten of resoluties hebben een bindend karakter ten opzichte van de lidstaten.

De OESO wordt gefinancierd door de lidstaten op basis van de economische capaciteit per land en de begroting bedraagt een paar honderd miljoen dollar per jaar. In tegenstelling tot de Wereldbank of het IMF verstrekt de OESO geen subsidies of leningen.

Sinds 1 juni 2006 wordt de taak van secretaris-generaal uitgevoerd door Angel Gurría. Hij neemt een onafhankelijke positie in en geeft leiding aan het secretariaat van de OESO.

Eerdere secretarissen- generaal

 • Donald J. Johnston (Canada, 1996-2006)
 • Jean- Claude Paye (Frankrijk, 1984- 1996)
 • Emile van Lennep (Nederland, 1969-1984)
 • Thorkil Kristensen (Denemarken, 1961-1969)

4.

Lidstaten

De oorspronkelijke lidstaten van de OESO zijn:

België

Canada

Denemarken

Frankrijk

Griekenland

Ierland

IJsland

Italië

Luxemburg

Nederland

Noorwegen

Oostenrijk

Portugal

Spanje

Turkije

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Zweden

Zwitserland

Duitsland

Achtereenvolgens hebben de volgende landen zich aangesloten:

Japan (1964)

Zuid-Korea (1996)

Finland (1969)

Slowakije (2000)

Australië (1971)

Chili (010)

Nieuw-Zeeland (1973)

Estland (2010)

Mexico (1994)

Letland (2010)

Tsjechië (1995)

Israël (2010)

Hongarije (1996)

Slovenië (2010)

Polen (1996)

 

Partners

De OESO werkt ook met partners. De bedoeling is dat de samenwerking bijdraagt aan de werkzaamheden van de OESO op een duurzame en alomvattende manier. De feitelijke samenwerking is gebaseerd op onderdelen waarbij zowel de OESO als de partner belang hebben.

Partners van de OESO zijn:

Rusland

India

Brazilië

Indonesië

China

Zuid-Afrika

5.

Meer informatie

Terug naar boven