r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel III-32: Algemene bepalingen

III-31
Artikel III-32
III-33

De [ex artikelen 45 tot en met 48] zijn van toepassing op het onderwerp dat in [dit voormalige hoofdstuk] is geregeld.

1.

Noot PDC

De ex-artikelen 45 tot en met 48 zijn de artikelen III-21 tot en met III-24.

2.

Ontwikkeling artikel

2003

De [ex artikelen 45 tot en met 48] zijn van toepassing op het onderwerp dat in [dit voormalige hoofdstuk] is geregeld.

3.

Noot PDC

De ex-artikelen 45 tot en met 48 zijn de artikelen III-21 tot en met III-24.

2003

De artikelen III-24 tot en met III-27 zijn van toepassing op het onderwerp dat in deze onderafdeling is geregeld.

2003

De artikelen III-24 tot en met III-27 zijn van toepassing op het voorwerp van deze onderafdeling.

2004

Delen

Terug naar boven