r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel III-291: Samenstelling

III-290
Artikel III-291
III-292

(Samenstelling van het Economisch en Sociaal Comité)

1.

Ontwikkeling artikel

2003

(Samenstelling van het Economisch en Sociaal Comité)

2003

Het aantal leden van het Economisch en Sociaal Comité bedraagt ten hoogste 350. De Raad van Ministers stelt met eenparigheid van stemmen een Europees besluit vast waarbij de samenstelling van het Comité wordt vastgelegd.

2003

Het aantal leden van het Economisch en Sociaal Comité bedraagt ten hoogste 350. De Raad stelt op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen een Europees besluit vast waarbij de samenstelling van het Comité wordt bepaald.

Noot PDC

Zie ook het Protocol met Overgangsbepalingen dat is voorgesteld door de Werkgroep Juridische Deskundigen IGC.

2004

Het aantal leden van het Economisch en Sociaal Comité bedraagt ten hoogste 350. De Raad stelt op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen een Europees besluit vast waarbij de samenstelling van het Comité wordt bepaald.

Delen

Terug naar boven