r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Dr. F.J. (Javier) Solana Madariaga

Javier Solana (1942) was van oktober 1999 tot 1 december 2009 secretaris-generaal van de Raad van Ministers en Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de EU. Hij was eerder hoogleraar natuurkunde in Madrid, socialistisch parlementslid en minister van Cultuur (1982-1988), van Onderwijs en Wetenschappen (1988-1992), en van Buitenlandse Zaken (1992-1995). In 1995-1999 was Solana secretaris-generaal van de NAVO.

in de periode 1995-2009: secretaris-generaal Raad van de Europese Unie, Hoge Vertegenwoordiger gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, secretaris-generaal NAVO

Delen

Inhoud

1.

Voornamen (roepnaam)

Francisco Javier (Javier)

2.

Personalia

land
Spanje

geboorteplaats en -datum
Madrid (Spanje), 14 juli 1942

3.

Partij/stroming

partij
PSOE (Partido Socialista Obrero Español, Sociaal-Democratische Arbeiderspartij van Spanje), vanaf 1964

4.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • hoogleraar fysica van de vaste stof aan de Complutense Universiteit in Madrid
 • lid Congres van Afgevaardigden (Cortes), vanaf 1977
 • minister van Cultuur, van 2 december 1982 tot 11 juli 1988 (kabinetten-Gonzalez I en II)
 • minister van Onderwijs en Wetenschappen, van 11 juli 1988 tot 23 juni 1992 (kabinet-Gonzalez II)
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 23 juni 1992 tot 18 december 1995 (kabinetten-Gonzalez III en IV)
 • secretaris-generaal van de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie), van december 1995 tot oktober 1999
 • secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie en Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid, van 18 oktober 1999 tot 1 december 2009
 • secretaris-generaal van de WEU (West-Europese Unie), van 25 november 1999 tot 1 december 2009
 • hoofd van het Europees Defensie Agentschap, van januari 2005 tot 1 december 2009

5.

Nevenfuncties

vorige
 • lid van de Spaanse afvaardiging bij de Club van Rome

6.

Opleiding

academische studie
 • doctoraat in de natuurkunde
 • Fulbright scholar aan diverse Amerikaanse universiteiten

7.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Was aanwezig in het Spaanse parlement toen het in 1981 werd bezet in de mislukte staatsgreep in 1981
 • Presenteerde in juni 2000 plannen voor een betere samenwerking tussen EU-landen inzake ambassades, diplomatieke missies, en invloed van 'Europa' in de wereldpolitiek
 • Presenteerde in december 2000 rapporten over de uitdagingen van een effectief Europees beleid inzake conflictpreventie, en een raamwerk voor een coherent Europees beleid voor crisismanagement
 • Nam tot juni 2001 deel aan een 'fact-finding mission' volgens het mandaat van Sharm el-Sheikh, om Israël en de Palestijnse Autoriteit te bewegen tot onderhandelingen na het oplaaien van geweld; het rapport werd gepresenteerd aan de Europese Raad en de Amerikaanse president Bush
 • Presenteerde in juni 2003 plannen voor een Europese strategie tegen de proliferatie van massavernietigingswapens
 • Presenteerde in juni en december 2005, juli 2006 en maart 2007 - samen met EU-commissaris Olli Rehn (uitbreiding) - plannen voor de toekomstige rol van de EU in het bestuur van Kosovo, na het vertrek van de VN
 • Presenteerde in oktober 2005 een rapport dat ingaat op de vredes- en veiligheidsaspecten van een wereldwijde strategie voor Afrika, en de bijdrage die een Europees buitenlands- en defensiebeleid hieraan kan geven
 • Presenteerde in maart 2006 een rapport over Europese coördinatie bij de bestrijding van rampen in EU-lidstaten
 • Presenteerde in oktober 2006 - samen met EU-commissaris Rehn - een rapport over een sterkere Europese betrokkenheid in Bosnië-Herzegovina, waar onder meer wordt ingegaan op de rol van de Speciale EU-gezant na de opheffing van het VN-bestuur; en het pad van Bosnië richting EU-lidmaatschap (onderhandelingen tussen Bosnië de EU over een Stabilisatie- en Associatieakkoord startten in oktober 2005)
 • Speelde in 2009 een belangrijke rol bij het tot stand brengen van een verdrag tussen Turkije en Armenië om de betrekkingen tussen beide landen te verbeteren
 • Gaf vorm aan een strategisch partnerschap van de Europese Unie met het Middellandse-Zeegebied en het Midden-Oosten
 • Coördineerde verschillende Europese defensiemissies in Afrika, waaronder Artemis (handhaving van vrede in Oostelijk Congo), Eupol/Eusec (bijdrage aan veiligheid in Congo-Kinshasa), en Amis (financiële en logistieke hulp aan activiteiten van de Afrikaanse Unie in Darfur)
 • Trof voorbereidingen voor de oprichting van een Europese dienst voor extern optreden
 • Was betrokken bij circa 600 EU-onderhandelingsdelegaties

8.

Wetenswaardigheden

overige onderscheidingen en prijzen
 • Houder van diverse Spaanse ridderorden
 • Carnegie-Wateler Vredesprijs, oktober 2006
 • Karel de Grote-Prijs, 2007

9.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
Meer dan 30 publicaties op het gebied van de natuurkunde

10.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 kinderen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven