r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Audiovisueel- en mediabeleid

Filmposters en filmrollen met de tekst 'kopie' erop
Bron: European Commission

Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding.

Toch duurde het tot de jaren tachtig dat de Europese Unie een audiovisueel beleid ontwikkelde.

De Europese Unie en de Raad van Europa streven ernaar de Europese audiovisuele industrie te stimuleren. Elke nationale regering heeft een eigen audiovisueel beleid. De EU stelt voorschriften en richtsnoeren op voor zaken van gemeenschappelijk belang. Voorbeelden zijn concurrentie en open grenzen.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Ontwikkeling in vogelvlucht

Het beleid heeft de volgende speerpunten:

  • bevorderen van het vrije verkeer van Europese televisieprogramma's binnen de interne markt
  • de verplichting voor de televisieomroepen om zo mogelijk meer dan de helft van hun zendtijd voor Europese producties te reserveren ("uitzendquota")
  • bescherming van het algemene belang zoals culturele diversiteit
  • bescherming van minderjarigen tegen programma's die voor hen niet geschikt zijn
  • voorschriften over de maximumhoeveelheid aan reclame en het gebruik van sluikreclame
  • toegang tot mediadiensten voor mensen met een handicap

Deze richtlijnen zijn ook van toepassing op TV via internet of mobiele telefoon en video on demand.

Lees meer:

Bron

Taal

Soort Informatie

Europese Unie

EN

Inleiding + samenvatting van de EU audiovisuele wetgeving

Raad van Europa

EN

Mediadivisie

Raad van Europa

EN

Informatieportal voor de audiovisuele sector

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement een rol.

Initiatief voor nieuw beleid bij de Europese Commissie

Eerstverantwoordelijk is de Eurocommissaris voor Onderwijs, cultuur, jongeren en sport:

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

Besluitvorming door de Raad en Europees Parlement

De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure.

De raadsformatie die beslist over het audiovisueel beleid is de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport. Besluiten worden genomen met gekwalificeerde meerderheid. Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad op dit onderwerp onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • Arie Slob (ChristenUnie), minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media
  • een hoge ambtenaar

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Cultuur en Onderwijs de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad. Er zijn geen Nederlandse Europarlementariërs lid van deze commissie.

Als het Europees Parlement het (eventueel aangepaste) voorstel goedkeurt, sluit een overeenstemming in de Raad van de Europese Unie de procedure af. Als het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zorgt de Nederlandse regering ervoor dat het voorstel nationaal wordt uitgevoerd.

Raad van Europa

Het mediabeleid van de Raad van Europa is erop gericht de vrijheid van meningsuiting en informatie te waarborgen.

3.

Meer informatie

Europese Unie

Factsheet Europees Parlement

Betrokken instanties

Statistiek

Raad van Europa

Delen

Terug naar boven