r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Agentschap voor de coördinatie van onderzoek (EUREKA)

Dit intergouvernementele netwerk is in 1985 opgericht om marktgerichte activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie te stimuleren. EUREKA bestaat uit meer dan 40 leden, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie en de Europese Unie zelf, die in het netwerk wordt vertegenwoordigd door de Europese Commissie.

1.

In vogelvlucht

EUREKA is feitelijk het marktgerichte broertje van COST, dat zich richt op fundamenteel en/of precompetitief onderzoek.

EUREKA is geen onderzoeksprogramma zoals Horizon 2020 of COSME, maar ondersteunt deze programma's wel door samenwerking en synergie te bewerkstelligen.

Ondernemers die willen participeren in internationaal onderzoek kunnen bij EUREKA terecht voor advies over regelingen, het vinden van partners en promotie van het project. Namens Nederland voert RVO.nl de doelstellingen van EUREKA uit.

2.

Doelstellingen

 • Economische groei aanjagen door het stimuleren van technologische samenwerking tussen bedrijven.
 • Het bedenken en implementeren van gezamenlijke oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

3.

Subsidie aanvragen

Op de website van het EUREKA-netwerk worden oproepen voor verschillende projecten gepubliceerd:

 • Individuele projecten

  individuele onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten met een EUREKA-label, geleid door een MKB-bedrijf, met deelnemers uit minstens twee landen die lid zijn van het netwerk

 • Clusterprojecten

  Projecten binnen een EUREKA-cluster: een langelopend industrieel initiatief met strategische betekenis voor het Europese concurrentievermogen, meestal in de sectoren ict, energie en biotechnologie.

 • Parapluprojecten

  Individuele projecten onder een 'EUREKA Umbrella': een thematisch netwerk dat zich richt op een specifieke economische sector of een specifiek technologisch gebied.

4.

Meer informatie

Terug naar boven